Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về một số tội phạm có yếu tố chiếm đoạt khóa II (từ 24/8/2015 đến 28/8/2015)