Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng thông tin tuyên truyền khóa II (từ 17/8/2015 đến 21/8/2015)