Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khóa III (từ 10/8/2015 đến 14/8/2015)