Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về một số tội phạm có tính chất chiếm đoạt khóa I (từ 20/4/2015 đến 24/4/2015)