Lịch tổng kết thực tập, ôn, thi tốt nghiệp khóa 17 - Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát