Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ khóa I (từ 23/3/2015 đến 27/3/2015)