Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ ắn về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán khóa I (từ 06/4/2015 đến 10/4/2015)