Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 21. Phần thứ hai: Một số vấn đề về điều tra hình sự. Lớp 21A