Lịch Giảng dạy Đào tạo Nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 20. Phần thứ sáu: Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật