LỊCH HỌC CHI TIẾT MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

 

LỊCH HỌC CHI TIẾT MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

 

TUẦN

Tiết

Nội dung

GIẢNG VIÊN

Lý thuyết

Thảo luận

1

4

Chương 1: Khái quát về Luật thương mại Việt Nam

 

 

2

4

Chương 2: Các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể khác của Luật Thương mại

 

 

3

4

Chương 3: Pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, HTX

 

 

4

1-2

 

Chương 2

 

4

3-4

 

Chương 3

 

5

4

Chương 4: Các hoạt động thương mại

 

 

6

4

 

Chương 4

 

7

4

Chương 5: Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

 

 

8

4

 

Chương 5