THÔNG BÁO VỀ ĐỀ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019