THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG THỨ 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 1 (MỚI)