THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2018

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 91/TB-T2-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2018

__________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy được ban hành theo Thông tư số 05/2017/BGDĐT-GDĐH ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh đại học);

Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 ban hành theo Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 và Thông báo số 42/TB-T2-ĐT ngày 06/4/2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2018;

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2018 như sau:

- Xét tuyển thẳng đối với 04 thí sinh thuộc đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội bao gồm:

STT

Họ và tên

Dân tộc

Điểm thi

Số CMTND

Tỉnh

1

Hồ Thị Thanh Thảo

Kinh

C00: 24.75

0231213774

Xã Đăkhlơ, huyện KBang, tỉnh Gia Lai

2

Lự Thị Linh Chi

Tày

C00: 22

063521486

Xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3

Trần Tuấn Long

Kinh

A00: 20.1

0122332486

Xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

4

Nông Thanh Thuật

Tày

C00: 19,5

095276440

Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

- Ưu tiên xét tuyển đối với 08 thí sinh đoạt giải nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, tốt nghiệp THPT năm 2018 bao gồm:

STT

Họ và tên

Dân tộc

Giải

Điểm thi

Tỉnh

Số CMND

1

Phạm Thùy Dung

Kinh

Nhì Địa lý

C00: 26.5

Yên Bái

061073944

2

Lê Thị Phương Thảo

Kinh

Nhì Lịch sử

C00: 25.75

Nghệ An

187845061

3

Vũ Hồng Linh

Kinh

Nhì Lịch sử

C00: 25.75

Quảng Ninh

022300002726

4

Nguyễn Minh Anh

Tày

Nhì Ngữ văn

C00: 20,25

Thái Nguyên

091880357

5

Trần Phương Anh

Kinh

Ba Lịch sử

27.50

Nam Định

036300007035

6

Trần Tuấn Vũ

Kinh

Nhì Địa lý

C00:

24.25

Phú Thọ

132451456

7

Trương Quang Huy

Kinh

Ba Ngữ văn

C00: 23

Hưng Yên

33200007869

8

Hoàng Quốc Cường

Kinh

Ba Địa lý

C00: 20.25

Hải Phòng

31989888

Yêu cầu các thí sinh:

- Đối với thí sinh xét tuyển thẳng trúng tuyển:

+ Kiểm tra lại thông tin tại danh sách nêu trên;

+ Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018; Phiếu đạt sơ tuyển do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp năm 2018; Bản cam kết tham gia chương trình dự bị đại học (theo mẫu đăng tải trên website: http://tks.edu.vn) trước ngày 23/7/2018 qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) đến Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, phòng 207, nhà Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Đối với thí sinh ưu tiên xét tuyển trúng tuyển

+ Kiểm tra lại thông tin tại danh sách nêu trên;

+ Nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, Phiếu đạt sơ tuyển do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp năm 2018 trước ngày 23/7/2018 qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) đến Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, phòng 207, nhà Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Nhà trường sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học qua đường bưu điện. Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ với Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, điện thoại: 02432878340 - 02433581280.

Nơi nhận:

-       Đ/c Lê Minh Trí,

Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

-       Đ/c Lê Hữu Thể,

Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

-       Bộ GDĐT (để b/c);

-       Các Sở GDĐT (Gia Lai, Lào Cai, Bắc

Kạn, Bắc Giang, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng);

-       Vụ TCCB (02 bản);

-       Thành viên HĐTS;

-       Lưu: TC-HC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

(đã ký)

 

 

 

 

 

PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân

 

 

TẢI BẢN CAM KẾT !!!