THÔNG BÁO SƠ TUYỂN NĂM 2018

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 40/TB-T2-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

  

THÔNG BÁO SƠ TUYỂN

            1. Đối tượng đăng ký sơ tuyển

            Thí sinh đáp ứng các điều kiện chung theo quy định chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện tham gia tuyển sinh đại học quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Điều kiện được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 

Thí sinh đáp ứng các điều kiện chung theo quy định chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện đặc thù về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch cụ thể như sau: 

- Về học lực: Đã tốt nghiệp THPT; trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2017-2018 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12. 

- Về độ tuổi: không quá 25 tuổi tính đến năm dự thi. 

- Về tiêu chuẩn chính trị: Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông). 

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác và phải đáp ứng các tiêu chí sau: Nam giới có chiều cao 1,60m trở lên, cân nặng 50 kg trở lên; nữ giới có chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên. Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính. 

3. Hồ sơ dự sơ tuyển và sơ tuyển 

3.1. Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm 

- Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu). 

- Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (được khai trong năm 2018); đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch. 

- Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển. 

- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm. 

- Bản sao (có công chứng) Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và bản sao (có chứng thực) Sổ hộ khẩu. 

- Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để VKSND cấp tỉnh gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển). 

3.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ dự sơ tuyển: Từ ngày 06/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018. 

- Địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú. 

3.3. Thời gian, địa điểm sơ tuyển và lệ phí sơ tuyển 

- Thời gian sơ tuyển: Từ ngày từ ngày 11/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018 (chi tiết Theo Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi cho thí sinh). 

- Địa điểm sơ tuyển: Theo Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi cho thí sinh. 

- Lệ phí sơ tuyển là 50.000 đ (năm mươi ngàn đồng)/thí sinh. 

Lưu ý: 

- Mẫu hồ sơ dự sơ tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn 

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thực hiện việc đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung từ ngày 01/4/2018 - 20/4/2018 trước khi có kết quả sơ tuyển. Thí sinh sơ tuyển không đạt thì có thể thực hiện việc thay đổi nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại trường THPT nhưng chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì đăng ký sơ tuyển theo hướng dẫn của Nhà trường. Nếu đạt sơ tuyển thì được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại thời điểm thí sinh được thay đổi nguyện vọng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thí sinh tìm hiểu chi tiết về thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của Nhà trường được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Địa chỉ: Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại: 024.33581280 hoặc 024.33878340 Email:phongdaotao.dhkshn@gmail. 

Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí,

Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Đ/c Lê Hữu Thể,

Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Bộ GDĐT (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Các VKSND cấp tỉnh (để phối hợp thực hiện);

- Thành viên Hội đồng trường;

- BGH;

- Lưu: TCHC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

(đã ký)

 

 

 

PGS. TS Vũ Thị Hồng Vân

 

BẢN TRÍCH SAO KẾT QUẢ HỌC TẬP !  

LÝ LỊCH TỰ KHAI !

ĐƠN DỰ TUYỂN !