Thông báo Xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật năm 2017

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

Số: 59/TB-T2-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật năm 2017

_____________________

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Tên trường, khối thi, mã ngành

Stt

Trường/ngành đào tạo

Kí hiệu trường

Khối xét tuyển

Mã ngành

1

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội/

Ngành Luật

DKS

Toán học, Vật lí, Hóa học (Mã tổ hợp: A00).

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (Mã tổ hợp: C00).

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Mã tổ hợp: D01).

+ Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Mã tổ hợp: A01).

52380101

2. Mức điểm đăng ký xét tuyển

- Các thí sinh đã đạt sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh (thành phố) đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển qui định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 của Trường Đại học Kiểm sát  Hà Nội đạt từ 15.5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2017 được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường.

3. Một số lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển

- Thí sinh không đăng ký sơ tuyển tại Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh (thành phố) và thí sinh sơ tuyển không đạt thì không thực hiện việc đăng ký xét tuyển vào trường.

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không đăng ký sơ tuyển tại Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh (thành phố) và thí sinh sơ tuyển không đạt thì thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phương thức trực tuyến từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ ngày 21/7/2017 hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ ngày 23/7/2017.

- Công tác hậu kiểm: Nhà trường tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 đã công bố đối với tất cả các thí sinh đủ điểm xét tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường. Những thí sinh đủ điểm xét tuyển nhưng không đủ điều kiện sơ tuyển (chiều cao, cân nặng ....) theo kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường thì Nhà trường không công nhận kết quả trúng tuyển.

Ghi chú: Mọi thắc mắc xin liện hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 0432878340 – 0433581280.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC

(để b/c);          

- Đ/c Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Vụ TCCB (02 bản);

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh;                 

- BGH;

- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

TS. Phạm Mạnh Hùng