Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán khóa II (từ 13/4/2015 đến 17/4/2015)