DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐH KIỂM SÁT HÀ NỘI

STT SBD Họ đệm Tên Giới tính Tổ hợp môn NV1 Hộ khẩu
Tên tỉnh
1 TTB000004 THÀO A  ÁI Nam C00 Điện Biên
2 DHU000014 LÊ THỊ DIỆU  ÁI Nữ C00 Thừa Thiên 
3 SPH000052 NGUYỄN THỊ  AN Nữ A00 Vĩnh Phúc
4 DQN000539 LÊ THIÊN  ẤN Nam C00 Bình Định
5 TTB000070 ĐINH ĐỨC  ANH Nam A00 Sơn La
6 HHA000323 LÊ ĐỨC  ANH Nam A01 Quảng Ninh
7 KHA000500 NGUYỄN THÁI  ANH Nam D01 Hà Nội
8 BKA000309 LÃ NAM  ANH Nam D01 Nam Định
9 THV000292 LÊ TUẤN  ANH Nam D01 Yên Bái
10 TTB000207 NGUYỄN TUẤN  ANH Nam D01 Điện Biên
11 DCN000479 NGUYỄN THỊ TÚ  ANH Nữ C00 Phú Thọ
12 SPH000626 MAI THỊ PHƯƠNG  ANH Nữ D01 Hà Nội
13 TTN000157 ĐỖ NGỌC  ANH Nam C00 Đắk Lắk
14 DCT000250 KHƯU THANH TÚ  ANH Nam C00 Tây Ninh
15 NLS000311 PHẠM LÊ TÙNG  ANH Nam C00 Gia Lai
16 SPS000426 LÃ PHÚC  ANH Nam D01 Tp. Hồ Chí Minh
17 TTN000524 NGUYỄN THỊ VÂN  ANH Nữ A00 Đắk Lắk
18 TTN000608 PHẠM TRẦN VÂN  ANH Nữ A01 Đắk Lắk
19 QGS000742 NGUYỄN THẢO  ANH Nữ D01 Đăk Nông
20 BKA001131 NGÔ NGỌC  ÁNH Nam C00 Nam Định
21 LNH000635 ĐINH THỊ NGỌC  ÁNH Nữ D01 Hà Nội
22 TSN000475 NGUYỄN THỊ NGỌC  ÁNH Nữ A00 Phú Yên
23 NLS000446 NGUYỄN THỊ NGỌC  ÁNH Nữ A00 Gia Lai
24 TDL000618 NGUYỄN THỊ MỸ  ÁNH Nữ D01 Lâm Đồng
25 TTN000928 BAN Nam C00 Đăk Nông
26 DND001076 NGUYỄN HÀN ĐẮC MINH  BẢO Nam A00 Quảng Nam
27 NLS000519 DƯƠNG HOÀI  BẢO Nữ A00 Gia Lai
28 TTN001157 NÔNG THỊ  BIỂN Nữ C00 Đắk Lắk
29 HUI001277 TRẦN VĂN  BÌNH Nam C00 Bình Phước
30 LNH000879 QUÁCH VĂN  CẢNH Nam A00 Hoà Bình
31 TND002053 LỤC VĂN  CHÀI Nam C00 Cao Bằng
32 TTN001449 BÙI PHÚC THUẬN  CHÂU Nam A00 Đắk Lắk
33 TND002218 HÀ THỊ KIM  CHI Nữ C00 Bắc Kạn
34 TTB000539 CẦM HẠNH  CHI Nữ D01 Sơn La
35 TND002223 HOÀNG MINH  CHI Nữ D01 Thái Nguyên
36 TSN001124 LƯƠNG THỊ DIỄM  CHI Nữ A01 Khánh Hoà
37 TSN001135 NGUYỄN THỊ BẢO  CHI Nữ C00 Phú Yên
38 TTN001718 NGUYỄN THỊ  CHINH Nữ A00 Đắk Lắk
39 THV001545 HOÀNG VĂN  CHUÔNG Nam A00 Yên Bái
40 HDT002966 BÙI THANH  CHƯƠNG Nam A01 Thanh Hoá
41 TND002755 LONG VĂN  CHUYỀN Nam C00 Cao Bằng
42 TTN001940 HOÀNG THỊ KIM  CÚC Nữ A00 Đăk Nông
43 HDT003162 NGUYỄN ĐÌNH  CƯƠNG Nam C00 Thanh Hoá
44 SPH002870 PHẠM ĐỨC  CƯỜNG Nam A01 Hà Nội
45 KHA001427 ĐẶNG MẠNH  CƯỜNG Nam A01 Hà Nội
46 HVN001427 HỒ THẾ  CƯỜNG Nam D01 Bắc Ninh
47 DHU002429 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC  CƯỜNG Nam A00 Thừa Thiên 
48 TSN001520 NGUYỄN VIẾT  CƯỜNG Nam A00 Phú Yên
49 HHA002827 NGUYỄN CHÍ  ĐẠI Nam A00 Hải Phòng
50 NLS001305 ĐẶNG THÀNH  DANH Nam C00 Gia Lai
51 TTB001426 NGUYỄN QUANG  ĐẠO Nam C00 Sơn La
52 TTN003511 LÊ QUANG  ĐẠO Nam A00 Đắk Lắk
53 TND004853 ĐỖ QUỐC  ĐẠT Nam A00 Lạng Sơn
54 TLA003194 HOÀNG NGUYỄN TIẾN  ĐẠT Nam C00 Hà Nội
55 TDL002774 BÙI NGUYỄN TIẾN  ĐẠT Nam A00 Lâm Đồng
56 TTB001023 GIÀNG A  DÌA Nam C00 Điện Biên
57 TTB001475 QUÀNG THỊ  ĐIỀM Nữ C00 Điện Biên
58 YTB005000 PHẠM KHẮC  ĐIỆP Nam D01 Thái Bình
59 TND005196 LÊ QUÝ  ĐINH Nam A01 Bắc Giang
60 TCT004003 VÕ TRẦN TIẾN  ĐỈNH Nam C00 Trà Vinh
61 TDL003006 NGUYỄN NHƯ  ĐỊNH Nam A01 Lâm Đồng
62 TAG003162 VŨ THIÊN  ĐỊNH Nam A01 Kiên Giang
63 NLS001496 LÊ THỊ  DỊU Nữ C00 Gia Lai
64 SPH004175 TRẦN VĂN  ĐÔNG Nam A00 Vĩnh Phúc
65 TTB001318 CHỚ THỊ  DỰA Nữ C00 Điện Biên
66 TND005474 ĐÀO MINH  ĐỨC Nam A00 Lạng Sơn
67 DTT001629 ĐINH THỊ THÙY  DUNG Nữ A00 Bình Thuận
68 YDS001901 ĐỖ THỊ KIM  DUNG Nữ A00 Bình Định
69 NLS001565 LÂM THỊ THÙY  DUNG Nữ A01 Kon Tum
70 NLS001661 VÕ THỊ  DUNG Nữ C00 Gia Lai
71 LNH001587 NGUYỄN VĂN  DŨNG Nam A00 Hà Nội
72 YTB003873 VŨ TUẤN  DŨNG Nam A01 Thái Bình
73 QGS002860 NGUYỄN TẤN  DŨNG Nam A00 Gia Lai
74 YTB004280 ĐẶNG CÔNG  DƯƠNG Nam A00 Thái Bình
75 TND004557 NGUYỄN ĐỨC  DƯƠNG Nam A01 Bắc Giang
76 DHU003491 NGUYỄN THÁI  DƯƠNG Nam A01 Quảng Bình
77 TND004454 BÙI NGỌC  DƯƠNG Nam A01 Bắc Giang
78 TND004624 NÔNG THỊ ÁNH  DƯƠNG Nữ C00 Bắc Kạn
79 TTB001331 ĐINH THỊ  DƯƠNG Nữ C00 Sơn La
80 DND003906 NGUYỄN ĐẠI  DƯƠNG Nam A01 Đà Nẵng
81 NLS002056 HỒ THÁI  DƯƠNG Nam D01 Gia Lai
82 TND004261 VI  DUY Nam C00 Lạng Sơn
83 TND004253 TRẦN PHẠM ĐỨC  DUY Nam C00 Cao Bằng
84 TDL002309 NGUYỄN VĂN  DUY Nam A01 Lâm Đồng
85 TND004354 NGUYỄN THỊ  DUYÊN Nữ D01 Bắc Giang
86 BKA003436 ĐOÀN HÒA  GIANG Nam A00 Nam Định
87 TDV007498 TRẦN THỊ HƯƠNG  GIANG Nữ C00 Hà Tĩnh
88 QGS004378 HÀ THỊ HƯƠNG  GIANG Nữ A00 Đắk Lắk
89 TTN004318 TRẦN LÊ  GIANG Nữ D01 Đăk Nông
90 TTN004389 VI THỊ  GỬI Nữ C00 Đăk Nông
91 TDV007560 BÙI HOÀNG  Nam A01 Nghệ An
92 YTB006110 PHẠM NGÂN  Nữ D01 Thái Bình
93 TTN004591 NGUYỄN THANH  Nam A00 Đăk Nông
94 TTN004678 TRƯƠNG THỊ THU  Nữ D01 Đắk Lắk
95 TND006653 MA HỒNG  HẢI Nam A00 Bắc Kạn
96 LNH002668 NGUYỄN HỒNG  HẢI Nữ A00 Hoà Bình
97 TDL003731 TRỊNH TUẤN  HẢI Nam A01 Ninh Thuận
98 TSN004286 LÊ TRUNG  HÂN Nam D01 Phú Yên
99 TND007288 HOÀNG THỊ  HẰNG Nữ A00 Bắc Giang
100 TDV009078 LÔ THỊ TRIỆU  HẰNG Nữ C00 Nghệ An
101 HDT007926 NGUYỄN MINH  HẰNG Nữ D01 Thanh Hoá
102 TTN005386 PHẠM THỊ  HẰNG Nữ A00 Đắk Lắk
103 TTB001902 SÙNG A  HẠNG Nam C00 Điện Biên
104 YTB006695 NGUYỄN VÂN  HẠNH Nữ A01 Thái Bình
105 TND006852 BẾ MINH  HẠNH Nữ C00 Cao Bằng
106 DTT003326 LÊ ĐỨC  HẠNH Nam A00 Bình Thuận
107 DHU005517 NGUYỄN THỊ MỸ  HẠNH Nữ C00 Thừa Thiên 
108 TND007117 LÝ THANH  HÀO Nam A00 Bắc Kạn
109 TSN004402 NGUYỄN DUY  HẬU Nam A01 Khánh Hoà
110 YTB007619 VŨ SỸ  HIỀN Nam A01 Hưng Yên
111 DCN003766 PHẠM THỊ  HIỀN Nữ A00 Sơn La
112 THV004411 NÔNG NGỌC  HIỂN Nam A00 Lào Cai
113 SPH006077 ĐỖ BÁ  HIỆP Nam A00 Hà Nội
114 TTB002234 LƯƠNG ĐỨC  HIẾU Nam A00 Sơn La
115 TDV010493 NGUYỄN HỒNG  HIẾU Nam A00 Hà Tĩnh
116 TTB002218 HOÀNG TRỌNG  HIẾU Nam A01 Sơn La
117 SPD003144 NGUYỄN MINH  HIẾU Nam A00 Đồng Tháp
118 DHU006872 TRẦN THỊ TUẤN  HIẾU Nữ C00 Bình Phước
119 TTB002593 SÙNG A  HỜ Nam C00 Điện Biên
120 TND008875 VŨ THỊ  HOA Nữ A00 Bắc Giang
121 TQU001923 NGUYỄN THỊ  HOA Nữ C00 Tuyên Quang
122 TND008848 TÔ THỊ  HOA Nữ C00 Bắc Kạn
123 TND008864 TRẦN YẾN  HOA Nữ D01 Cao Bằng
124 THV004838 NGUYỄN ĐỨC  HÒA Nam D01 Lào Cai
125 TND009034 TRỊNH THU  HÒA Nữ C00 Cao Bằng
126 TDV011309 NGUYỄN HỮU  HOÀI Nam C00 Nghệ An
127 BKA005203 VŨ KHẢI  HOÀN Nam A01 Nam Định
128 THP005582 NGUYỄN LÊ  HOÀN Nam A01 Hải Dương
129 KQH005327 TRẦN TRỌNG  HOÀN Nam C00 Hà Nội
130 TDV011818 NGUYỄN HUY  HOÀNG Nam A00 Hà Tĩnh
131 SPH006803 ĐẶNG HUY  HOÀNG Nam A00 Vĩnh Phúc
132 TDV011741 NGUYỄN ANH  HOÀNG Nam A00 Hà Tĩnh
133 TND009381 ĐINH VIỆT  HOÀNG Nam A01 Lạng Sơn
134 TTN006874 PHẠM ĐĂNG HUY  HOÀNG Nam D01 Đắk Lắk
135 DHU007542 NGUYỄN THỊ DIỆU  HOÀNG Nữ A01 Thừa Thiên 
136 TND009852 PHẠM THỊ  HỒNG Nữ A00 Bắc Giang
137 TND009797 NGUYỄN THỊ  HỒNG Nữ C00 Bắc Giang
138 SPH007089 NGUYỄN HOÀNG CÔNG  HUẤN Nam A01 Hà Nội
139 TND010066 LĂNG THỊ  HUẾ Nữ A01 Lạng Sơn
140 TND010486 NGÔ TUẤN  HÙNG Nam A00 Bắc Giang
141 HDT010900 PHẠM VĂN  HÙNG Nam A00 Thanh Hoá
142 THV005470 NGUYỄN MẠNH  HÙNG Nam A00 Lào Cai
143 THV005400 HÀ VĂN  HÙNG Nam C00 Lai Châu
144 TTN007367 NGUYỄN CAO  HÙNG Nam A00 Đắk Lắk
145 NLS004648 DƯƠNG VĂN  HÙNG Nam C00 Gia Lai
146 TCT006793 CHÂU PHƯỚC  HƯNG Nam C00 Cần Thơ
147 TND011856 NGUYỄN QUỲNH  HƯƠNG Nữ C00 Lạng Sơn
148 NLS005173 ĐINH THỊ THU  HƯƠNG Nữ C00 Gia Lai
149 TTN008331 PHƯƠNG THỊ  HƯƠNG Nữ D01 Đắk Lắk
150 TDL006218 NGUYỄN THỊ THU  HƯỜNG Nữ A00 Lâm Đồng
151 DND009818 NGUYỄN TRỌNG  HỮU Nam C00 Quảng Nam
152 TND010877 TỐNG NHẬT  HUY Nam A01 Lạng Sơn
153 TTN007601 NGUYỄN ĐĂNG  HUY Nam A00 Đăk Nông
154 TDL005647 NGUYỄN HỒNG  HUY Nam A01 Ninh Thuận
155 NLS004970 NGÔ THỊ NGỌC  HUYỀN Nữ C00 Gia Lai
156 TQU002541 HÀ VĂN  HUỲNH Nam C00 Tuyên Quang
157 THV006489 NGUYỄN MINH  KHẢI Nam A00 Yên Bái
158 DHU009592 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC  KHẢI Nam A00 Thừa Thiên 
159 SGD005575 HOÀNG VĂN QUANG  KHẢI Nam D01 Bà Rịa
160 TCT007245 LÊ HOÀNG  KHAN Nam A00 Sóc Trăng
161 TTN008606 NGUYỄN THỊ LÊ  KHANH Nữ A00 Đắk Lắk
162 SPH008772 PHÙNG GIA  KHÁNH Nam A00 Vĩnh Phúc
163 TLA007056 NGUYỄN DUY  KHÁNH Nam A01 Hà Nội
164 TLA007107 TÔ NHẬT  KHÁNH Nam A01 Sơn La
165 SPS008737 NGUYỄN DUY  KHÁNH Nam C00 Long An
166 KHA005157 KHIẾU GIA  KHOA Nam A01 Hà Nội
167 NLS005564 TRƯƠNG MAI ĐĂNG  KHOA Nam A01 Kon Tum
168 DBL003537 TRƯƠNG MINH  KHÔI Nam A00 Bạc Liêu
169 THV006689 LÒ THẠC  KHUÊ Nam C00 Yên Bái
170 TQU002828 ÂU VĂN  KHUYÊN Nam C00 Tuyên Quang
171 TTN008854 NGUYỄN VĂN  KHUYẾN Nam A01 Đăk Nông
172 LNH004875 NGUYỄN ĐÌNH  KIÊN Nam C00 Hoà Bình
173 TTB003285 LƯỜNG VĂN  LAI Nam A00 Điện Biên
174 TSN007342 NGUYỄN THANH  LAM Nữ C00 Khánh Hoà
175 KHA005362 LÊ THANH  LÂM Nam A00 Hà Nội
176 HDT013152 HOÀNG THỊ  LAN Nữ A00 Thanh Hoá
177 TND013698 LƯƠNG THỊ MỸ  LỆ Nữ D01 Cao Bằng
178 TND013792 HOÀNG THỊ  LIÊM Nữ A00 Lạng Sơn
179 TTN009575 TRẦN THỊ PHƯƠNG  LIÊN Nữ C00 Đắk Lắk
180 TDV016921 NGUYỄN THỊ MỸ  LINH Nữ A01 Hà Tĩnh
181 HDT014691 PHẠM DIỆU  LINH Nữ C00 Thanh Hoá
182 SPH010075 PHẠM NHẬT  LINH Nữ D01 Hà Nội
183 TND014196 HOÀNG THỊ MỸ  LINH Nữ D01 Bắc Giang
184 TTN009777 LƯỜNG NGỌC  LINH Nam C00 Đắk Lắk
185 DND011440 DƯƠNG THỊ MỸ  LINH Nữ A00 Quảng Nam
186 NLS006310 NGUYỄN THỊ  LINH Nữ A00 Kon Tum
187 TTN010056 TRẦN THỊ MỸ  LINH Nữ A00 Đắk Lắk
188 DHU011092 LÊ THỊ HOÀI  LINH Nữ A01 Thừa Thiên 
189 HVN006271 NGUYỄN HUY  LONG Nam A01 Hà Nội
190 TDL007855 NGUYỄN THÀNH  LONG Nam C00 Lâm Đồng
191 DHU011974 NGUYỄN VĂN  LONG Nam C00 Thừa Thiên 
192 DHU012028 TRẦN PHƯỚC BẢO  LONG Nam D01 Thừa Thiên 
193 TDL008081 NGUYỄN HỮU  LỪNG Nam A00 Lâm Đồng
194 TDV018089 NGUYỄN CÔNG  LƯƠNG Nam D01 Nghệ An
195 NLS006848 LÊ ĐỨC  LƯƠNG Nam D01 Gia Lai
196 TDV018014 BÙI ĐỨC  LUYỆN Nam C00 Nghệ An
197 NLS006910 NGUYỄN KHÁNH  LY Nữ A00 Gia Lai
198 HHA008973 VŨ HUYỀN  MAI Nữ A01 Quảng Ninh
199 NLS007051 VI THỊ ÁNH  MAI Nữ A00 Gia Lai
200 NLS007032 NÔNG THỊ  MAI Nữ D01 Gia Lai
201 TDV019117 LÊ THỊ  MẬN Nữ D01 Nghệ An
202 HHA009032 NGUYỄN ĐỨC  MẠNH Nam A00 Hải Phòng
203 BKA008682 NGUYỄN NHẬT  MINH Nam A00 Nam Định
204 SPH011298 HỒ ANH  MINH Nam A01 Hà Nội
205 TLA009320 TRẦN HẢI  MINH Nam A01 Hà Nội
206 TTB003992 ĐINH VĂN  MINH Nam C00 Sơn La
207 KQH009054 LÊ THỊ  MINH Nữ A00 Thanh Hoá
208 TND016485 HỦNG THỊ  MINH Nữ D01 Hà Giang
209 SPS011646 DƯƠNG CAO  MINH Nam A00 Tp. Hồ Chí Minh
210 QGS010894 TRẦN BÌNH  MINH Nam A00 Đăk Nông
211 DQN013026 TRẦN VĂN  MỜ Nam C00 Bình Định
212 TND016838 NGUYỄN TRÀ  MY Nữ C00 Lạng Sơn
213 DBL005036 QUÁCH HỒNG  MỸ Nữ A01 Bạc Liêu
214 TDV020015 NGÔ HOÀI  NAM Nam C00 Hà Tĩnh
215 TND016978 ĐẶNG PHƯƠNG  NAM Nam C00 Thái Nguyên
216 TSN009514 PHẠM ĐÌNH  NAM Nam A01 Phú Yên
217 HVN007246 TRẦN THỊ THANH  NGA Nữ A00 Bắc Ninh
218 HDT017599 BÙI THỊ HIỀN  NGÂN Nữ A00 Ninh Bình
219 HHA009816 ĐOÀN THỊ  NGÂN Nữ D01 Hải Phòng
220 NLS007766 LÊ NGỌC  NGÂN Nữ C00 Gia Lai
221 DHU014293 TRẦN QUANG  NGHĨA Nam A00 Quảng Bình
222 THV009360 TRẦN GIA  NGHĨA Nam D01 Yên Bái
223 TDL009234 LÊ HƯNG  NGHĨA Nam A01 Lâm Đồng
224 TND017805 NÔNG HOÀNG  NGHIỆP Nam D01 Thái Nguyên
225 HHA010226 TRẦN BẢO  NGỌC Nam A01 Quảng Ninh
226 HHA010000 BÙI THỊ ÁNH  NGỌC Nữ D01 Hải Phòng
227 DHU014400 HỒ THỊ THÚY  NGỌC Nữ A01 Thừa Thiên 
228 NLS007972 ĐẶNG TRẦN BẢO  NGỌC Nữ C00 Gia Lai
229 HUI010089 NGUYỄN THỊ THU  NGỌC Nữ C00 Bình Phước
230 DHU014644 TRẦN THỊ HỒNG  NGỌC Nữ C00 Thừa Thiên 
231 TCT012125 NGUYỄN KHÁNH  NGUYÊN Nam A01 Vĩnh Long
232 YTB016116 NGUYỄN THỊ  NHÀN Nữ D01 Thái Bình
233 TAG010404 TRẦN THỊ THANH  NHÀN Nữ D01 Kiên Giang
234 DND015790 TRẦN QUANG  NHÂN Nam A00 Quảng Nam
235 DHU015760 NGUYỄN THỊ  NHI Nữ A00 Quảng Trị
236 TND018741 PHÙNG THỊ THANH  NHỚ Nữ A00 Lạng Sơn
237 TTN013726 NGÔ THỊ QUỲNH  NHƯ Nữ D01 Đắk Lắk
238 TSN011381 NGUYỄN LÊ CHÂN  NHƯ Nữ D01 Phú Yên
239 TLA010535 NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG Nữ A00 Hà Nội
240 DHU016141 CAO THỊ TUYẾT  NHUNG Nữ C00 Quảng Bình
241 TND018897 NGÔ HỒNG  NHUNG Nữ D01 Lạng Sơn
242 TDL010275 LƯƠNG THỊ  NHUNG Nữ A00 Lâm Đồng
243 TDL010246 ĐINH THỊ  NHUNG Nữ C00 Lâm Đồng
244 DHU016406 TRẦN HỒNG  NHUNG Nữ C00 Thừa Thiên 
245 YDS010325 NGUYỄN VÕ MINH  NHỰT Nam D01 Bình Dương
246 TTN018175 Y' THIAH  NIÊ Nam A00 Đắk Lắk
247 DBL006635 NGUYỄN VĂN  NIL Nam C00 Sóc Trăng
248 TND019254 ÂU THỊ KIM  OANH Nữ C00 Thái Nguyên
249 DHU016859 HÀ KIỀU  OANH Nữ A01 Thừa Thiên 
250 TTB004715 LÝ A  PÁO Nam A00 Điện Biên
251 DND017128 NGÔ VĂN ĐÌNH  PHÁT Nam A00 Đà Nẵng
252 TSN011929 NGUYỄN TIẾN  PHONG Nam A00 Khánh Hoà
253 TSN011917 NGUYỄN NGỌC  PHONG Nam C00 Phú Yên
254 TTN014321 NÔNG ĐỨC  PHONG Nam C00 Đắk Lắk
255 TTN014352 TRẦN VĂN  PHÒNG Nam C00 Đắk Lắk
256 TTB004844 DƯ BÁ  PHƯỚC Nam D01 Sơn La
257 THV010427 LÊ ĐỨC  PHƯƠNG Nam D01 Phú Thọ
258 THV010583 TRƯƠNG THỊ YẾN  PHƯƠNG Nữ A00 Phú Thọ
259 THV010356 BÙI THỊ  PHƯƠNG Nữ D01 Yên Bái
260 DND017934 ĐẶNG NGỌC  PHƯƠNG Nam A00 Quảng Nam
261 DCT009516 LÊ THANH  PHƯƠNG Nam C00 Tây Ninh
262 BKA010779 ĐẶNG THANH  QUÂN Nam A00 Nam Định
263 DND018738 NGUYỄN HOÀNG  QUÂN Nam A01 Quảng Nam
264 HUI012639 NGUYỄN VĂN  QUÂN Nam C00 Bình Phước
265 TDV024396 HOÀNG HÀO  QUANG Nam A00 Nghệ An
266 TND020364 LƯU THIỆN  QUANG Nam A00 Lạng Sơn
267 TTN015478 VŨ THẾ  QÚY Nam A00 Đăk Nông
268 TAG013160 NGUYỄN HỮU  QUYỀN Nam C00 Kiên Giang
269 HDT021194 NGUYỄN THỊ  QUỲNH Nữ A00 Thanh Hoá
270 TND020974 DƯƠNG DIỄM  QUỲNH Nữ A00 Bắc Giang
271 TLA011686 TRỊNH THỊ TÚ  QUỲNH Nữ C00 Hà Nam
272 NLS010206 TẠ THỊ NHƯ  QUỲNH Nữ A01 Kon Tum
273 DQN018750 NGUYỄN VĂN  RU Nam A00 Quảng Ngãi
274 TTB005249 SÙNG A  SÁI Nam C00 Điện Biên
275 TDV026071 CAO HỒNG  SƠN Nam A00 Nghệ An
276 HHA012018 NGÔ HỒNG  SƠN Nam A00 Quảng Ninh
277 HDT021552 CHU HỒNG  SƠN Nam A01 Thanh Hoá
278 DHU019497 CAO THANH  SƠN Nam C00 Quảng Bình
279 TND021623 LƯU THÁI  SƠN Nam C00 Lạng Sơn
280 TQU004751 HÙNG VƯƠNG  SƠN Nam C00 Hà Giang
281 THV011378 BÙI LÂM  SƠN Nam C00 Phú Thọ
282 THV011419 HOÀNG NGỌC  SƠN Nam C00 Lào Cai
283 DHU019514 ĐOÀN TUẤN  SƠN Nam A00 Thừa Thiên 
284 DHU019737 VÕ NGUYÊN  SƠN Nam A00 Thừa Thiên 
285 TTN016200 ĐẶNG CÔNG  SƠN Nam C00 Đắk Lắk
286 NLS010502 NGUYỄN HỒNG  SƠN Nam C00 Gia Lai
287 DVT006962 NGUYỄN HỒNG  SƠN Nam D01 Vĩnh Long
288 TDL012416 NGUYỄN TRÚC  SƠN Nữ C00 Lâm Đồng
289 TTB005466 VÀNG A  SÚA Nam A00 Điện Biên
290 TTB005459 HẠ A  SÚA Nam C00 Điện Biên
291 TTB005462 LY A  SÚA Nam C00 Điện Biên
292 DHU019744 HỒ ĐẮC  SUN Nam A01 Thừa Thiên 
293 DHU019902 TRẦN  SỬU Nam C00 Thừa Thiên 
294 YTB018927 NGUYỄN HUY  TÀI Nam A00 Thái Bình
295 DHU019984 LÊ ANH  TÀI Nam C00 Thừa Thiên 
296 DVT007036 NGÔ PHƯỚC  TÀI Nam C00 Trà Vinh
297 THV011708 PHẠM ĐỨC  TÂM Nam D01 Yên Bái
298 TND022156 VI THỊ  TÂM Nữ D01 Lạng Sơn
299 TCT016522 NGUYỄN TRÍ THÀNH  TÂM Nam A01 Vĩnh Long
300 THV012472 LƯƠNG NGUYỄN NGỌC  THẮNG Nam A01 Yên Bái
301 HHA013247 NGUYỄN TRẦN  THẮNG Nam D01 Quảng Ninh
302 HUI014713 LÊ NGỌC  THẮNG Nam A01 Tp. Hồ Chí Minh
303 DQN020225 PHẠM VĂN  THANH Nam C00 Gia Lai
304 DQN020150 LÊ THỊ THANH  THANH Nữ A00 Quảng Ngãi
305 YTB019516 PHẠM TRUNG  THÀNH Nam A00 Thái Bình
306 BKA011735 NGUYỄN MẠNH GIA  THÀNH Nam A01 Hà Nội
307 HDT022715 NGUYỄN ĐẮC  THÀNH Nam A01 Thanh Hoá
308 HDT022965 VŨ HUY  THÀNH Nam D01 Ninh Bình
309 TTN017363 TÔ TIẾN  THÀNH Nam A00 Đắk Lắk
310 TDV027996 HỒ THẠCH  THẢO Nữ A00 Nghệ An
311 LNH008417 BÙI THỊ PHƯƠNG  THẢO Nữ A00 Hoà Bình
312 TND023224 NGUYỄN THU  THẢO Nữ A00 Cao Bằng
313 HHA012979 NGUYỄN THỊ  THẢO Nữ A01 Quảng Ninh
314 HHA012923 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  THẢO Nữ A01 Quảng Ninh
315 HVN009666 NGUYỄN THỊ THU  THẢO Nữ A01 Bắc Ninh
316 TND023077 NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO Nữ C00 Lạng Sơn
317 THV012259 NGUYỄN THỊ  THẢO Nữ D01 Lai Châu
318 HUI014527 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO Nữ A00 Bình Phước
319 DHU021200 LẠI LÊ THỊ PHƯƠNG  THẢO Nữ A01 Thừa Thiên 
320 TTN017578 NGÔ THỊ THU  THẢO Nữ A01 Đắk Lắk
321 TSN014764 NGUYỄN THỊ HỒNG  THẢO Nữ A01 Phú Yên
322 DND022106 VŨ THỊ PHƯƠNG  THẢO Nữ A01 Quảng Nam
323 NLS011354 LÊ THU  THẢO Nữ C00 Gia Lai
324 DND021678 NGÔ THỊ THANH  THẢO Nữ D01 Đà Nẵng
325 TTB006083 GIÀNG A  THỂNH Nam C00 Điện Biên
326 TDL013831 NGUYỄN DUY  THIÊN Nam A00 Lâm Đồng
327 QGS017962 PHẠM NGỌC  THIÊN Nam A01 Tp. Hồ Chí Minh
328 TND023937 NÔNG THỊ  THIẾT Nữ D01 Cao Bằng
329 HDT024095 NGUYỄN VĂN  THỊNH Nam A01 Ninh Bình
330 NLS011893 NGUYỄN VĂN  THỊNH Nam C00 Kon Tum
331 TQU005383 VI ĐỨC  THU Nam C00 Tuyên Quang
332 TDV029863 NGUYỄN THỊ  THU Nữ C00 Nghệ An
333 DHU022432 PHẠM THỊ NGỌC  THU Nữ C00 Thừa Thiên 
334 TDV030827 LÊ HUỆ  THƯ Nữ A00 Hà Tĩnh
335 TQU005550 TRẦN ANH  THƯ Nữ D01 Tuyên Quang
336 TCT018734 NGUYỄN TIẾN  THUẬN Nam C00 Sóc Trăng
337 TAG015730 TÔ MINH  THUẬN Nam C00 Kiên Giang
338 NLS012145 TRẦN ĐỨC  THUẬN Nam C00 Gia Lai
339 TTN019151 NGUYỄN THỊ THANH  THUỲ Nữ A01 Đắk Lắk
340 TND025026 NGUYỄN THỊ MINH  THÚY Nữ D01 Bắc Giang
341 TDV030231 LÊ THỊ  THÙY Nữ D01 Hà Tĩnh
342 THV013068 NÔNG THỊ  THỦY Nữ A00 Yên Bái
343 DHU022729 HOÀNG THỊ THU  THỦY Nữ A00 Thừa Thiên 
344 YTB022139 PHẠM XUÂN  TIỆP Nam A01 Thái Bình
345 SPD011146 LÊ HỮU  TÍN Nam A00 Đồng Tháp
346 TTN019830 BÙI QUỐC  TÌNH Nam A00 Đăk Nông
347 DCT012890 VÕ THANH  TOÀN Nam C00 Tây Ninh
348 QGS020577 VƯƠNG THỊ THU HOÀI  TRÂM Nữ A01 Đăk Nông
349 TSN018051 PHAN THỊ BẢO  TRÂN Nữ A00 Phú Yên
350 TTN020778 TRIỆU NGỌC BẢO  TRÂN Nữ D01 Đắk Lắk
351 TND026771 TRƯƠNG THỊ MINH  TRANG Nữ A00 Bắc Giang
352 TDV032053 CAO THỊ  TRANG Nữ A00 Hà Tĩnh
353 KQH014746 TRIỆU THỊ  TRANG Nữ C00 Thái Nguyên
354 TND026433 NGUYỄN THỊ HUYỀN  TRANG Nữ D01 Cao Bằng
355 TTN020170 HÀ THỊ  TRANG Nữ C00 Đắk Lắk
356 TSN018233 TRẦN THỊ VƯƠNG  TRIỀU Nữ A01 Khánh Hoà
357 YDS016005 LÊ THỊ KIM  TRINH Nữ D01 Đồng Nai
358 NLS013781 NGUYỄN THỊ HUỲNH  TRÚC Nữ D01 Gia Lai
359 KQH015002 MAI QUANG  TRUNG Nam A00 Hà Nội
360 YTB023530 NGUYỄN THÀNH  TRUNG Nam A00 Hưng Yên
361 TTN021284 NGUYỄN ĐÌNH  TRUNG Nam A00 Đắk Lắk
362 HUI017952 VŨ CÔNG  TRƯỜNG Nam A00 Bình Phước
363 TTG020737 HUỲNH HỮU HUY  TRƯỜNG Nam C00 Tiền Giang
364 TCT022015 NGUYỄN NGỌC MINH  Nữ D01 Hậu Giang
365 TLA011087 PHẠM THÀNH  TUẤN Nam A01 Hà Nội
366 THV014686 VŨ ANH  TUẤN Nam A01 Yên Bái
367 DHU025833 NGUYỄN VĂN  TUẤN Nam C00 Quảng Bình
368 TDV034517 BÙI HỒNG  TUẤN Nam C00 Hà Tĩnh
369 TAG018635 LÊ MINH  TUẤN Nam C00 Kiên Giang
370 TTN021792 NGUYỄN ĐỨC  TUẤN Nam C00 Đăk Nông
371 THV014705 LA VĂN  TUỆ Nam C00 Yên Bái
372 TND028548 LỤC THỊ  TUYẾN Nữ C00 Cao Bằng
373 TAG018838 HUỲNH THỊ BÍCH  TUYỀN Nữ C00 An Giang
374 TND028660 NÔNG THỊ  TUYẾT Nữ A00 Cao Bằng
375 TTN022519 PHẠM THỊ NGỌC  ƯỚC Nữ A00 Đắk Lắk
376 TDV035551 MẠC THỊ TÚ  UYÊN Nữ C00 Nghệ An
377 TND029073 LỤC THỊ  VÂN Nữ C00 Cao Bằng
378 TDV035826 NGUYỄN THỊ TƯỜNG  VÂN Nữ D01 Hà Tĩnh
379 DQN027738 NGUYỄN THỊ TƯỜNG  VÂN Nữ A00 Quảng Ngãi
380 SPD012856 BÙI THỊ THẢO  VÂN Nữ C00 Đồng Tháp
381 TND029226 NÔNG THỊ THẢO  VI Nữ C00 Lạng Sơn
382 THP016794 VŨ TUẤN  VIỆT Nam A01 Hải Phòng
383 SPH019383 HOÀNG  VIỆT Nam A01 Hà Nội
384 TTN022893 ĐỖ HOÀNG  VIỆT Nam A00 Đăk Nông
385 TTN022985 ĐẶNG PHÚC  VINH Nam A00 Đắk Lắk
386 QGS023255 QUÁCH ĐẠI  Nam A00 Bình Phước
387 NLS015092 QUÁCH MINH  Nam C00 Gia Lai
388 TDV036942 LƯƠNG THỊ  YẾN Nữ A00 Hà Tĩnh
389 TND029902 BÀN THỊ  YẾN Nữ C00 Lào Cai
390 TTN023690 ĐẶNG NHẬT  YẾN Nữ A01 Đắk Lắk
391 TCT023821 NGUYỄN HẢI  YẾN Nữ D01 Sóc Trăng