Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động cho Kiểm sát viên VKSND Thành phố Hà Nội - khóa I