Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật đợt 1 năm 2016

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

Số: 22/TB-T2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật đợt 1 năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Văn bản 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Văn bản 1055/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đề án tự chủ tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016;

 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016 như sau:

I. TÊN TRƯỜNG, KHỐI THI, MÃ NGÀNH, MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN

STT

Trường/ngành đào tạo

Kí hiệu trường

Khối xét tuyển

Mã ngành

1

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

DKS

 

 

Ngành Luật

 

A,A1,C,D1

D380101

II. CHỈ TIÊU, PHÂN BỐ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  dự kiến 400.

2.2. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

+ Khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng trị trở vào: 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: 50% chỉ tiêu.

+ Phân bổ theo giới tính: Tỷ lệ Nữ chiếm không quá 40% chỉ tiêu theo từng khu vực;

+ Phân bổ theo khối (tổ hợp môn thi): Khối A chiếm 25% chỉ tiêu, khối C chiếm 25% chỉ tiêu; khối D1 chiếm 40% chỉ tiêu; khối A1 chiếm 10% chỉ tiêu theo từng khu vực.

2.3. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh có kết quả điểm thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển tại đây);

- Phiếu đạt sơ tuyển do Viện kiểm sát cấp tỉnh cấp năm 2016 (bản gốc).

- 02 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh (Ví dụ: Người nhận: Thí sinh Nguyễn Văn A (con ông Nguyễn Văn B), địa chỉ: thôn …., xã….., huyện ….. tỉnh…..; Số điện thoại: …..);

- 04 ảnh 4x6 ghi rõ thông tin tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau của ảnh;

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

4. 1. Hình thức nộp hồ sơ

- Nộp qua đường chuyển phát nhanh EMS của bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên lạc: 0432878340 – 0433581280 (máy lẻ 207).

- Bằng phương thức trực tuyến (online).

4.2. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 01/8/2016 đến 17h00’ ngày 12/8/2016 (trừ Chủ nhật và Ngày lễ). Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư. 

4.3. Lệ phí đăng ký xét tuyển:

Lệ phí xét tuyển là 30.000đ/hồ sơ được nộp như sau:

+ Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua dịch vụ của bưu điện. Thí sinh tự trả phí dịch vụ.

+ Thí sinh nộp hồ sơ  theo hình thức trực tuyến (online) thì nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản tiền lệ phí xét tuyển vào tài khoản của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, số tài khoản: 0691000341375 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tây.

V. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Trong thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong cả đợt xét tuyển.

- Thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) cho trường.

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

6.1. Phương thức xét tuyển

- Trường sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức thi để xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi là A, A1, C, D1.

6.2. Nguyên tắc xét tuyển

Việc xác định điểm trúng tuyển trên cơ sở lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tính hợp lý của các khối thi, tỷ lện Nam, Nữ, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các khu vực (khu vực phía Nam có điểm chuẩn riêng, khu vực các tỉnh phía Bắc có điểm chuẩn trúng tuyển riêng).

Ghi chú: Mọi thắc mắc xin liện hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 0432878340 – 0433581280 (máy lẻ 207).

 

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng  

  VKSNDTC (để b/c)

- Đ/c Trần Công Phàn,

  Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Lưu: Phòng ĐT & QLSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Phạm Mạnh Hùng