Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu tại Viện KSND tỉnh Nghệ An