LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

3

Lý thuyết

Bài 1.

Chương 1: Khái niệm luật TTHS; nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật TTHS

 

1

Thảo luận

2

4

 

Lý thuyết

Bài 2.

Chương 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia TTHS, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

 

3

3

Lý thuyết

Bài 3.

Chương 3: Chứng minh và chứng cứ

 

1

Thảo luận

4

4

 

Lý thuyết

Bài 4.

Chương 4: Biện pháp ngăn chặn; Biện pháp cưỡng chế; Hồ sơ, văn bản tố tụng, thời hạn, chi phí tố tụng

 

5

2

Lý thuyết

Bài 5.

Chương 5: Khởi tố vụ án hình sự

 

2

Thảo luận

6

6

Lý thuyết

Bài 6.

Chương 6. Điều tra vụ án hình sự

 

2

Thảo luận

7

2

Lý thuyết

Bài 7.

Chương 7. Truy tố

 

2

Thảo luận

8

6

Lý thuyết

Bài 8.

Chương 8. Những quy định chung về xét xử vụ án hình sự và Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

 

2

Thảo luận

9

2

Lý thuyết

Bài 9.

Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

 

2

Thảo luận

10

4

Lý thuyết

Bài 10.

Chương 10. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của toà án và Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án

 

11

4

Lý thuyết

Bài 11.

Chương 11. Thủ tục đặc biệt; Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, khiếu nại, tố cáo; Bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người tham gia tố tụng khác; hợp tác quốc tế trong TTHS