Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

__________________________

Số: 56/TB-ĐHKS-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015

______________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn bản số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2015 của Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Đối tượng đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đã đạt Sơ tuyển tại Viện kiểm sát cấp huyện, đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia (tại các cụm thi do các trường đại học, học viện chủ trì tổ chức) dùng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 và đã đỗ tốt nghiệp PTTH.

- Thí sinh đạt sơ tuyển để xét tuyển vào các Học viện, Trường Đại học thuộc ngành Công an, Quân đội năm 2015 được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2015.

2. Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Chỉ tiêu xét tuyển: 400 (gồm cả chỉ tiêu dành cho các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng).

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường của 3 môn theo khối thi là từ đủ 18 điểm trở lên đối với nam, từ đủ 20 điểm trở lên đối với nữ (bao gồm cả điểm ưu tiên, nếu có).

3. Đăng ký xét tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đơn đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (Tải mẫu đơn ĐKXT tại đây)

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi và mã vạch nhận dạng.

- Phiếu đạt Sơ tuyển của Viện kiểm sát cấp huyện cấp cho thí sinh thi tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoặc giấy tờ xác nhận đạt sơ tuyển của cơ quan có thẩm quyền cấp cho thí sinh thi tuyển vào các Học viện, Trường Đại học thuộc ngành Công an, quân đội năm 2015.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển (trên phong bì có ghi rõ số điện thoại để liên hệ).

3.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Nộp trực tiếp: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0433581280 – 043.3581500

- Nộp qua đường chuyển phát nhanh EMS của bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0433581280 – 0433581500

3.3. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

- Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua dịch vụ của bưu điện. Thí sinh tự trả phí dịch vụ.

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp lệ phí tại nơi thu hồ sơ.

3.4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Từ ngày 01/8/2015 đến 17h ngày 20/8/2015.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư.

4. Phương thức xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển

4.1. Phương thức xét tuyển

- Trường sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi là A, A1, C, D1.

4.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Việc xác định điểm trúng tuyển trên cơ sở lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tính hợp lý của các khối thi, tỷ lệ Nam, Nữ, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Chỉ tiêu xét tuyển: 400, trong đó khu vực các tỉnh phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào) chiếm 50% tổng chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) chiếm 50% tổng chỉ tiêu.

- Khu vực các tỉnh phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào) có điểm chuẩn trúng tuyển riêng; khu vực các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) có điểm chuẩn trúng tuyển riêng.

5. Quy định đối với thí sinh đăng ký xét tuyển

- Trong thời gian quy định nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh được phép rút hồ sơ để chỉnh sửa hoặc nộp vào các trường khác. Khi rút hồ sơ ĐKXT thí sinh phải mang theo CMT nhân dân và không được hoàn trả lệ phí đã nộp (Tải mẫu Đơn đề nghị rút hồ sơ tại đây).

- Thí sinh có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an địa phương; khi người được ủy quyền đến làm thủ tục rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền kèm theo giấy chứng minh nhân dân của mình.

- Thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 không được ĐKXT đợt bổ sung (nếu có).

Ghi chú: Hội đồng tuyển sinh trường sẽ cập nhật liên tục ít nhất 3 ngày một lần danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trên trang thông tin điện tử nhà trường (trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 8 mỗi ngày một lần) http://tks.edu.vn/. Mọi thắc mắc xin liện hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 0433581500 – 0433581280.

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Công Phàn,

Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Hội đồng tuyển sinh trường;

- Lưu Phòng ĐT & QLSV;

T/M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO&QLSV

 (Đã ký)

 

 

Vũ Đức Hạnh