Lịch tổng kết thực tập ôn, thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Khóa 19