Thông báo Sơ tuyển và Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật 2019 (bản PDF)