Thông báo Tuyển sinh Văn bằng thứ 2 đại học ngành Luật hệ chính quy năm 2019 đợt 1 (Khóa 1, niên khóa 2019-2021)