Số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh đại học 2016

Số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2016 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

Điện thoại: 0432878340 - 0433581280 (máy lẻ 207)