Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020

15/01/2020

     Chiều ngày 15/1/2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo hội nghị.

 

     Tham dự hội nghị về phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Vũ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Cao Thủy - Trưởng phòng Đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; về phía Nhà trường có TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng, phó các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Trường năm 2019

 

     Tại Hội nghị, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Trường năm 2019, những thành tựu, kết quả đạt được cũng như điểm tồn tại, hạn chế Trường cần khắc phục trong năm 2020 đối với công tác đào tạo đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, công tác biên soạn giáo trình, công tác hợp tác quốc tế… Theo đó, năm 2019, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường tăng cả về số lượng và chất lượng:

 

     Về công tác đào tạo đại học, sau đại học: Hoàn thành đề án tuyển sinh đại học kiểm sát khóa 7, tổ chức đào tạo 05 khóa đại học chính quy; thực hiện bổ sung 2 nhiệm vụ mới rất quan trọng là tuyển sinh và đào tạo đại học thứ hai ngành luật, đào tạo thạc sỹ khóa 1, khẳng định vị trí và tạo một bước đột phá mới cho Trường nói riêng và công tác đào tạo, bồi dưỡng của toàn ngành Kiểm sát nói chung. Đưa chương trình đào tạo đại học mới (thời gian đào tạo là 04 năm) vào triển khai giảng dạy.

 

     Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát: Chủ động xây dựng, hoàn thiện các chuyên đề bồi dưỡng năm 2019 để tổ chức giảng dạy theo nhu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân địa phương; triển khai giảng dạy, cấp chứng chỉ cho học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

 

     Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Công tác giáo trình được lựa chọn là công tác trọng tâm, đột phá năm 2019, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và chủ trương đúng đắn đã hoàn thành, vượt mức chỉ tiêu: Bộ giáo trình nghiệp vụ kiểm sát đã được hoàn thành, 10 giáo trình đã được xuất bản, 72 chuyên đề đào tạo thạc sỹ được ban hành, hoàn thành 35 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức mới, kỹ năng chuyên sâu phục vụ việc mở lớp cho các VKSND địa phương…

 

     Về công tác xây dựng ngành: Công tác tổ chức cán bộ, trường tập trung vào kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, hoàn thành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả công tác quản lý, đổi mới hình thức tổ chức cử giảng viên đi thực tế… Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Trường đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường chất lượng thanh tra, giám sát nhằm phát hiện và khắc phục những hạn chế trong công tác của Trường, hoàn thành việc xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung 9 quy chế, quy định.

 

     Về công tác đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ: Trường đã sử dụng hiệu quả trang thiết bị và nguồn kinh phí được cấp; tăng cường bổ sung, phát triển nguồn lực của thông tin Trường qua nhiều nguồn, tăng cường nguồn học liệu mở; tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nghiên cứu khoa học; duy trì trật tự nội vụ, duy trì việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức, học viên, sinh viên; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sự phạm…

 

      Từ những thành tích đạt được, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vinh dự được nhận danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” và “Tập thể lao động xuất sắc” của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; nhiều cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua của Trường và của Ngành.

 

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kế hoạch công tác trọng tâm của Trường

 

 

     Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kế hoạch công tác trọng tâm của Trường xác định thực hiện trong năm 2020 với 15 nhiệm vụ, đặc biệt xác định khâu đột phá, quan trọng trong năm 2020 là công tác đánh giá trong Chương trình đào tạo đại học ngành Luật, tiến tới đánh giá ngoài.

 

 

     Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhận định Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên tất cả các phương diện hoạt động. Trong năm mới 2020, Trường có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy đồng chí đề nghị tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn Trường cùng đồng lòng, quyết tâm giữ gìn, phát huy sức mạnh đoàn kết hướng tới mục tiêu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc những phương hướng đề ra, chuyển biến và có nhiều đột phá, nâng tầm vị thế của một Trường đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

     Cũng tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua của Trường và của Ngành đã được vinh danh và khen thưởng tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

 

NA, CN

Các tin liên quan