Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020

15/01/2020

     Sáng ngày 15/01/2020, Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường.

 

     Tham dự còn có TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng,
nhiệm vụ năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đồng chí Triệu Tiến Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường thông qua chương trình Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, dự kiến phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua năm 2020; Hội nghị cũng đã nghe các Báo cáo về công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020, Báo cáo công tác tài chính năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua

 

     Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động cùng thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ và cùng nhất trí thông qua nhiệm vụ chính trị chủ yếu trong năm 2020 của Trường, xác định chỉ tiêu thi đua cụ thể cũng như xác định trách nhiệm của Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và công chức, viên chức, người lao động toàn Trường. Đó là bên cạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể:

 

     - Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch công tác của VKSND tối cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở;

 

     - Tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổ chức Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến lần thứ 2 của Trường, hướng tới Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến lần thứ 6 của ngành Kiểm sát nhân dân;

 

     - Tổ chức thực hiện tốt Hội nghị tổng kết 60 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng ngành Kiểm sát nhân dân (1960-2020) và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường (25/4/1970-25/4/2020), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân;

 

     - Tổ chức thực hiện đề án tuyển sinh khóa 8; tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa đại học hệ chính quy; tổ chức cho sinh viên đi kiến tập, thực tập theo quy định; tổ chức bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3, khóa 4; thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy; sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đại học bảo đảm phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn nghề nghiệp và phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, của ngành Kiểm sát nhân dân. Đề xuất mở thêm mã ngành đào tạo, mở rộng các loại hình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường;

 

     - Thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngành luật, đào tạo Thạc sỹ Luật Hình sự và tố tụng hình sự khóa 2;

 

     - Hoàn thành công tác đánh giá trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật, tiến tới đánh giá ngoài theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

 

     - Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSDN năm 2020; phối hợp với các Viện Kiểm sát địa phương tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu tại đơn vị, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

 

     - Xuất bản 06 giáo trình, triển khai biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung 06 giáo trình; xây dựng, sửa đổi, bổ sung chương trình khung, chương trình tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn của ngành Kiểm sát;

 

     - Xây dựng Kế hoạch và đề ra chiến lược nghiên cứu khoa học dài hạn của Trường, tạo ra hướng nghiên cứu mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Ngành. Đổi mới, áp dụng công nghệ vào quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Tổ chức xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu khoa học năm 2020 cho công chức, viên chức và sinh viên các khóa; tập trung ưu tiên các đề tài nghiên cứu có tính mới, có tính độc lập, phản biện, có khả năng ứng dụng cao;

 

     - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trang tin điện tử và Tạp chí khoa học kiểm sát của Trường. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hành chính; thông tin – thư viện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trang thiết bị tương tác thông minh, giải pháp truyền hình trực tuyến trong giảng dạy;

 

     - Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức, tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước;

 

     - Xây dựng đề án đổi tên Trường thành Trường Đại học Kiểm sát nhân dân, Đề án phát triển Trường đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

     - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế chủa Trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác để tối ưu hóa sức mạnh bộ máy nhà trường;

 

     - Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan chức năng trong việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở của Trường tại khu Dự án Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam;

 

     - Thực hiện việc thu, chi tài chính theo đúng quy định, tiến độ; lập dự toán ngân sách năm 2021;

 

     - Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm căn cứ vào Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2020 của Ngành, kế hoạch công tác của Trường đề ra nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình phấn đấu 100% tổng số các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

     Hội nghị cũng đã nghe Thường trực thi đua công bố các quyết định khen thưởng trong năm 2019 và chứng kiến Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua.

 

     Kết luận Hội nghị, TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhận địnhTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã và đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên tất cả các phương diện hoạt động. Năm 2019, mặc dù có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề nhưng Trường vẫn thực hiện thành công, bởi vậy đồng chí tin tưởng năm 2020, với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

NA, CN

 

Các tin liên quan