Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2019

17/12/2019

     Thực hiện Nghị quyết số 274-NQ/ĐU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019, Công văn số 280-CV/ĐU ngày 12/02/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019, sáng ngày 17/12/2019, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV. TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì.

 

     Buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV với nội dung “Xây dựng phong cách làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” còn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Cấp ủy các Chi bộ và Đảng viên các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

TS. Mai Đắc Biên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường góp ý tham luận

 

     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, 03 tham luận tiêu biểu đã được trình bày và có nhiều ý kiến đóng góp của các Đảng viên tham dự trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đổi mới về: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

     TS. Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đảng viên phải nhận thức rõ vị trí, vai trò của bản thân đối với trọng trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

     Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; vì vậy, có rất nhiều nhiệm vụ chung mà tất cả các đảng viên phải cùng nhau quyết tâm thực hiện đó là: Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu....

 

Ba tham luận do ba Đảng viên trình bày tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đảng viên tham dự tham gia đóng góp ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm

 

NA

 

Các tin liên quan