Hội thảo khoa học “Ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

06/11/2019

Ngày 06/11/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với đơn vị đầu mối là phòng Tổ chức hành chính tổ chức hội thảo cấp trường “Ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”

Tham dự và chủ trì hội thảo có TS. Lại Viết Quang– Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; về phía đại biểu khách mời có Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Ông Nguyễn Văn Dũng – Kiểm tra viên Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin – Viện KSND tối cao, về phía nhà trường có TS. Nguyễn Xuân Hưởng – Trưởng khoa Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát; ThS. Vũ Văn Tư – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, các đồng chí Trưởng các đơn vị: Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Khoa Nhà nước và pháp luật, các công chức, viên chức phòng Tổ chức hành chính và Phòng QLKH&HTQT trong nhà trường.

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng đã phát biểu khai mạc hội thảo. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ là việc làm cần thiết trong tất cả các cơ quan, đơn vị. Điều này giúp cho việc quản lý, khai thác thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được dễ dàng. Trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 đã nhấn mạnh: “Toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu, trong đó có đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tập trung ứng dụng các phần mềm trong quản lý chỉ đạo, điều hành, quản lý nhân sự”. Mục đích của hội thảo là đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ của Trường Đại học Kiểm sát Hà nội; Đề ra giải pháp ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả việc lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ.

 

 

Ths. Đinh Hoàng Quang – P. Trưởng phòng TC-HC tham luận

 

Đ/c Mai Thị Lương Uyên – Giám đốc TTTTTV tham luận

Trong chương trình, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi về các nội dung: Tính cấp thiết của việc ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Những vấn đề chung về số hóa hồ sơ, tài liệu; Quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ; Cách thức, phương pháp lựa chọn và số hóa tài liệu, hồ sơ; Thực trạng công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại nhà trường hiện nay; Những yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ; Một số mô hình ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ và kinh nghiệm đối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Xây dựng mô hình ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại trường; Lộ trình ứng dụng số hóa tài liệu trong lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Một số hình ảnh tại hội thảo

Chương trình hội thảo đã diễn ra thành công, tập trung vào những vấn đề thực tiễn về lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ, về ứng dụng công nghệ số hóa trong lưu trữ quản lý hồ sơ cán bộ và đưa ra được những đề xuất để đẩy mạnh ứng dụng số hóa tài liệu trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ của trường. Hội thảo được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và đạt được được mục đích, yêu cầu đề ra.

BBT

Các tin liên quan