Gấp rút biên soạn cuốn sách Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam 1960-2020

13/09/2019

Ngày 13/9/2019, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì buổi họp Tổ biên tập, Tổ giúp việc Ban soạn thảo cuốn sách Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam 1960-2020.

Tham dự buổi họp có các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thành viên Tổ biên tập, Tổ giúp việc; thành viên Ban biên soạn gồm GS,TS.NGND Trịnh Nhu, PGS,TS. Trần Trọng Thơ cùng các đồng chí thuộc Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biên soạn cuốn Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam 1960–2020 nhằm tổng kết chặng đường hoạt động, nêu rõ vai trò và những cống hiến của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử; là tài liệu tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời để tri ân các thế hệ lãnh đạo, các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Tổ biên tập, Tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời; biên soạn cuốn sách thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan, tổ chức chính trị, trong mối quan hệ quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự...

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-8010

Các tin liên quan