Tin tức - Sự kiện

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị cho tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Ngày đăng tin: 17/05/2015

Ngày 15- 16/5/2015, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị cho tổ chức họat động của VKSND cấp cao. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lê Hữu Thể, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị  Vụ 3, Vụ 5, Vụ 7, Vụ 9, Vụ 11, Vụ 12, các Viện phúc thẩm 1,2,3, Viện Khoa học kiểm sát, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Văn phòng VKSND tối cao; các VKSND Tp. Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ; các VKSND tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng.

Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị Viện Khoa học kiểm sát, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về những điểm mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014 có liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao, công tác tổ chức bộ máy, biên chế của VKSND cấp cao; công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh phí hoạt động của VKSND cấp cao. Theo đó, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã đổi mới hệ thống VKSND theo thẩm quyền xét xử của Tòa án, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; tạo cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chức bộ máy VKSND các cấp theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu về mở rộng thẩm quyền. Luật đã thiết lập hệ thống tổ chức VKSND thành 4 cấp theo cải cách tư pháp, gồm: VKND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện (Điều 40). Đồng thời quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của VKSND cấp cao là cấp kiểm sát mới (khoản 2 Điều 41, khoản 1 Điều 44), là cấp kiểm sát chưa từng có  trong hệ thống VKSND từ khi được thành lập đến nay. Ngoài ra Luật còn quy định việc thành lập Ủy ban kiểm sát ở VKSND cấp cao.

Xem chi tiết tại trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao