Tin tức - Sự kiện

Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018

Ngày đăng tin: 09/01/2019

Ngày 08/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Theo báo cáo, năm 2018, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng tăng nhanh và tính chất ngày càng phức tạp; một số loại tội phạm tuy giảm nhưng tính chất và hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm, tội phạm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Toàn Ngành đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Theo đó, năm 2019, toàn Ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu: "Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)".

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Sau hơn 02 năm nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới; công tác cải cách tư pháp thu được nhiều kết quả tích cực; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao... Đạt được thành tựu trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân.(xem chi tiết tại đây)

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/