Về công tác kiểm sát xét xử và kiểm sát bản án hình sự

Qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm và kiểm tra bản án hình sự sơ thẩm trong tháng 01, 02 năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang đã ban hành văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị trong tỉnh rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Xem tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi