Kiến nghị giải quyết việc hết thời hạn tạm giam

Kiến nghị giải quyết việc hết thời hạn tạm giam

Căn cứ Điều 4, khoản 2 Điều 5, điểm đ khoản 2 Điều 22, khoản 2 Điều 24 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ các điều 346, 347 Bộ luật tố tụng hình sự.

Thực hiện chức năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh L, Viện kiểm sát nhân dân tinh L xác định được:

Người bị tạm giam: Lương Đức Quan, sinh ngày 06/8/1975, Nơi đăng ký HKTT: Số 15, thôn Khiếu Điều, xã Bạch Long, Thượng Thạch, Bằng Tưởng, tinh Quảng Tây, Trung Quốc; bị Tòa án nhân dân tỉnh L xét xử sơ thấm và tuyên phạt 14 (mười bốn) năm tù vê tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 18/10/2018 bị cáo kháng cáo. Lương Đức Quan hiện đang bị tạm giam theo Quyẽt định tạm giam số 41 ngày 05/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh L trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 05/10/2018 đến ngày 18/11/2018 hết lệnh tạm giam. Ngày 14/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh L đã chuyn h sơ vụ án đên Tòa án nhân dân H để xét xử theo thẩm quyền.

Ngày 08/11/2018, Trại tạm giam Công an tỉnh L đã có Thông báo số: 1199/TB-PC11 về việc sắp hết thời hạn tạm giam đối với Lương Đức Quan gửi Tòa án nhân dân H nhưng đến ngày 19/11/2018 Tri tạm giam Công an tỉnh L chưa nhận được Lệnh tạm giam tiếp theo của Tòa án nhân dân H đối với Lương Đức Quan. Hiện bị cáo không bi tam giam về tội phạm khác và không còn Lệnh tạm giam nào khác.

Như vậy, Tòa án nhân dân H vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tạm giam để xét xử phúc thẩm.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh L kiến nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân H giải quyêt việc quá thời hạn tạm giam đối với Lương Đức Quan theo đúng quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam.

 
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi