Kiến nghị Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất

KIẾN NGHỊ

Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thm định hồ sơ đ nghị

cp giy chứng nhận quyên sử dụng đt

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH B

Căn cứ Điều 4, Điều 5 và Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn anh Bùi Ngọc Lý, sinh năm 1972 ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Y, tỉnh B và chị Kiều Thị Suốt, sinh năm 1976 ở thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến, huyện Y, tỉnh B,

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B nhận thấy:

Nội dung vụ án:

Anh Bùi Ngọc Lý và chị Kiều Thị Suốt có đăng ký kết hôn tháng 5 năm 1995 tại ủy ban nhân dân xã Yên Phụ, huyện Y, tnh B. Ngày 28/8/2015, anh Lý làm đơn xin ly hôn và được chị Suốt đồng ý. Vợ chồng có 5 con chung, tài sản chung và công nợ.

Bản án dân sự sơ thẩm số 24/2017/HNGĐ- ST ngày 16/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y quyết định:

- Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Bùi Ngọc Lý và chị Kiều Thị Suốt;

- Về con chung: Cháu Bùi Thị Linh, sinh năm 1996 đã trưởng thành nên không xem xét. Giao hai con chung Bùi Thị Trang, sinh ngày 02/6/2004, Bùi Thị Hằng, sinh ngày 03/6/2010 cho anh Lý trực tiếp nuôi dưỡng. Giao hai con chung Bùi Thị Loan, sinh ngày 04/10/1999, Bùi Ngọc Nam, sinh ngậy 14/8/2013 cho chị Suốt trực tiếp nuôi dưỡng, cấp dưỡng nuôi con không xem xét do các bên đương sự không yêu cầu.

- Về tài sản chung của anh Lý, chị Suốt trong thi kỳ hôn nhân gồm: Quyền sử dụng diện tích đất 145m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số 00386 ngày 20/9/2000 có vị trí tại thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Y, tỉnh B mang tên hộ ông Trần Văn Bình; Ngôi nhà 03 tầng xây dựng trên thửa đất diện tích 155m2 đã được UBND huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/9/2000 mang tên hộ ông Bùi Ngọc Lý. Phân chia cho chị Suốt được sử dụng diện tích đất 145m2 nhưng có nghĩa vụ trích trả anh Lý giá trị bằng tiền đối với phần anh Lý được hưởng. Chấp nhận yêu cầu của bà Đỗ Thị Thì (mẹ đẻ anh Lý): Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R4822142 ngày 20/9/2000 mang tên hộ ông Bùi Ngọc Lý. Buộc anh Lý, chị Suốt phải trả lại bà Thi 155m2 bà đã cho mượn. Buộc anh Lý, chị Suốt phải trả bà Thì số tiền bà đã trả nợ thay cho anh, chị tại Ngân hàng. Giao cho bà Thi được quyền sở hữu, sử dụng ngôi nhà 3 tầng. Đối trừ quyền và nghĩa vụ, bà Thì phải trả anh Lý, chị Suốt số tiền chênh lệch.

Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Suốt có đơn kháng cáo. Vụ án được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Căn cứ tài liệu hồ sơ đã được thu thập thể hiện: về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 155m2 đã được UBND huyện Y cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R4822142 ngày 20/9/2000 mang tên hộ ông Bùi Ngọc Lý có nguồn gốc của bổ mẹ bà Đỗ Thị Thì cho bà Thì và ông Bùi Ngọc Tư (là chồng bà - bố mẹ của anh Lý) từ trước khi anh Lý kết hôn với chị Suốt. Trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện bà Thì cho anh Lý, chị Suốt thửa đất nêu trên. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất anh Lý đã tự ý kê khai, khi đó bà Thì không có nhà. Chính quyền thôn An Ninh và xã Yên Phụ chỉ căn cứ vào đơn đề nghị của anh Lý, không xác minh về nguồn gốc đất, đối tượng đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã xác nhận, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Y cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Ngọc Lý là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Quá trình giải quyết vụ án, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Y đề nghị Tòa án thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất do cấp không đúng đối tượng.

Tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đấ cấp thì Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

...“d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Vì vậy, bản án sơ thẩm số 24/2017/HNGĐ-ST ngày 16/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y và bản án phúc thẩm số 37/2018/HNGĐ-PT ngày 04/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh B đã Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R482142 của Ưỷ ban nhân dân huyện Y cấp cho hộ ông Bùi Ngọc Lý ngày 20/9/2000 đối với thửa đất có diện tích 155m2 tại thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Y, tỉnh B.

Để công tác tiếp nhận, xác minh hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đt và trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đât đảm bảo có căn cứ, đúng quy định pháp luật:

KIẾN NGHỊ

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Y chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, bộ phận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện đúng quy đinh tại Chương VII Luật đất đai năm 2013 về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất và Quyết định số 26/2017/QĐ - UBND ngàỵ 23/8/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh B về việc ban hành quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh B.

Chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Yên Phụ, huyện Y tổ chức kiểm điểm nghiêm túc làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý phù hợp đối với cán bộ làm khổng đúng quy trình đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R482142 ngày 20/9/2000 cho hộ ông Bùi Ngọc Lý đối với diện tích 155m2 tại thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Y, tỉnh B.

Trả lời bằng văn bản kết quả thực hiện kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị này./.

 
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi