Kiến nghị Áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

KIẾN NGHỊ

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Kính gửi: - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostbank)

Căn cứ Điều 41 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ các điều 4, 5, 19 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Qua kiểm sát việc khởi tố, điều tra và xét xử vụ án hình sự Ngô Trường Giang – Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường sắt H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại tỉnh N, Viện kiểm sát tỉnh N nhận thấy:

Trong thời gian vừa qua, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trong đó có các hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật hoặc lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của ngân hàng hay của các t chức, cá nhân khác. Trong vụ án Ngô Trường Giang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” nói trên, Ngô Trường Giang đã ký giả chữ ký Vũ Đình Tuân - Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt H và đóng dấu Công ty vào các tài liệu trong hồ sơ vay vốn đem đến gặp cán bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh N, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh N làm thủ tục vay vốn chiếm đoạt được tổng số tiền 20.750.000.000 đồng của hai ngân hàng.

Trong quá trình giải quyết vụ án xác định:

- Năm 2016 Công ty cổ phần đường sắt H (gọi tắt là Công ty) lập hồ sơ đến Viettinbank chi nhánh N xin cấp hạn mức tín dụng và năm 2017 Công ty lập hồ sơ xin cấp giới hạn tín dụng. Sau khi nhận hồ sơ, anh Nguyễn Anh Vũ là cán bộ Phòng quan hệ khách hàng và anh Phùng Ngọc Lưu là Trưởng phòng quan hệ khách hàng đã đến Công ty thẩm định hồ sơ thấy Công ty đủ điều kiện cấp tín dụng nên đã lập tờ trình đề nghị phê duyệt và năm 2016 Công ty đã được cấp hạn mức tín dụng là 20 tỷ, năm 2017 Công ty được cấp giới hạn tín dụng là 30 tỷ. Mỗi lần Giang mang hồ sơ vay vốn đến gặp anh Nguyễn Anh Vũ đều nói là Công ty muốn vay tiền để trả lương công nhân. Sau khi nhận hồ sơ, anh Vũ xuống Công ty gặp Giang yêu cầu đưa các tài liệu có liên quan đế thẩm định, anh Vũ thấy hồ sơ vay vốn đủ điều kiện đồng thời anh Vũ kiểm tra các chữ ký, nội dung các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định thấy đảm bảo, số tiền nằm trong hạn mức và giới hạn tín dụng nên đã lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cán bộ, Lãnh đạo Viettinbank sau khi nhận hồ sơ và tờ trình đã kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định thấy hồ sơ đủ điều kiện đã duyệt cho vay và giải ngân. Khi anh Nguyễn Anh Vũ đến Công ty thẩm định hồ sơ vay vốn từng lần và kiểm tra việc sử dụng vốn vay thì Giang nói giám đốc đi vắng nên không thể gặp Giám đốc và đã kiểm tra các tài liệu do Giang cung cấp thấy đảm bảo, việc kiểm tra chữ ký bằng mắt thường và không thể phát hiện chữ ký của giám đốc Vũ Đình Tuân trong hồ sơ là giả.

- Tháng 05/2017, Lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt H đặt vấn đề vay bổ sung vốn lưu động với LienVietPostbank chi nhánh N. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, LienVietPostbank chi nhánh N đã thẩm định thấy hồ sơ đảm bảo, đã trình hội sở phê duyệt. Tháng 6/2017, Công ty được LienVietPostbank cp hạn mức tín dụng dư nợ cho phép là 5.400.000.000 đng. Sau đó Giang đã 04 ln mang hồ sơ đề nghị vay vốn đến LienVietPostbank chi nhánh N gặp chị Hoàng Thị Thảo là chuyên viên khách hàng Phòng khách hàng đặt vn đề cho Công ty vay tiền để trả lương công nhân, chị Thảo đã kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định và thấy hồ sơ đủ điều kiện nên đã lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyn phê duyệt. Các cán bộ, Lãnh đạo LienVietPostbank sau khi nhận hồ sơ và tờ trình đã kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định thấy hồ sơ đủ điều kiện đã duyệt cho vay và giải ngân. Việc kiểm tra chữ ký bằng mắt thường và không thể phát hiện chữ ký của giám đốc Vũ Đình Tuân trong 03 bộ hồ sơ là giả.

Nhn thấy: Tại hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chưa có thiết bị hỗ trợ trong việc kiểm tra chữ ký của cá nhân hay đại điện có thẩm quyền của tổ chức là khách hàng của Ngân hàng. Tuy nhiên trong các văn bản pháp luật quy định hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam không có quy định việc ký Hp đồng cho vay giải ngân phải gặp và ký trực tiếp với đại diện có thẩm quyền của khách hàng. Trong quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phân Bưu điện Liên Việt chỉ quy định “đi với khách hàng cá nhân: người có thm quyền ký kết hp đồng và các văn bản liên quan với ngân hàng phải ký kết trước mặt chuyên viên hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đối với khách hàng pháp nhân: Kiểm tra và đảm bảo tính hợp pháp/hợp lệ của con dấu doanh nghiệp. Lợi dụng kẽ hở trong quy trình cho vay này, Ngô Trường Giang đã ký giả chữ ký Giám đốc Công ty và đóng dấu Công ty vào các tài liệu hồ sơ vay vốn rồi đem đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền.

Đ bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cấp tín dụng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N kiến nghị Ngân hàng thương mại c phn Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thực hiện các nội dung sau đây:

  1.      Hoàn thiện các quy định về quy trình cho vay theo hướng bổ sung quy định: cá nhân, đại diện có thẩm quyền của pháp nhân là khách hàng của Ngân hàng phải ký kết trực tiếp, trước mặt cán b tín dung khi ký kết hp đồng cấp tín dụng đế giải ngân cho vay.

Trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N về kết quả thực hiện Kiến nghị này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị./.

 
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi