Thông báo rút kinh nghiệm về việc áp dụng pháp luật đối với nghĩa vụ phải chịu án phí

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án

 

Thông qua công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Nam Định. Phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông báo đến Viện Kiểm sát nhân dân các huyện,và thành phố Nam Định những vi phạm của Tòa án nhân dân về việc áp dụng pháp luật đối với nghĩa vụ phải chịu án phí của các đương sự trong vụ án khi giải quyết vụ án để rút kinh nghiệm, nhm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân.

Những vi phạm cụ thể

1. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 9/2017/QĐST-HNGĐ ngày 16/02/2017 đã quyết định: Công nhận thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Thu và anh Đỗ Văn Phong. Anh Phong có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi con chung nhưng Tòa án lại không quyết định nghĩa vụ chịu án phí về phần cấp dưng nuôi con chung đối với anh Phong.

Nội dung vi phạm này được lặp lại tại Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự s 147/2017/QĐST-HNGĐ ngày 25/7/2017 giữa nguyên đơn là anh Phạm Văn Hiền và bị đơn là chị Nguyễn Thị Mai Lan

2. Tại bản án số 194/2016/HNGD-ST ngày 13/12/2016 về việc “Ly hôn, con chung, chia tài sản” giữa nguyên đơn là chị Vũ Thị Thúy và bị đơn là anh Đỗ Văn Tôn. Bản án đã nhận định công nợ chung của vợ chồng lả 170 triệu đồng và 5 cây vàng bốn số chín. Bản án quyết định mỗi người phải chịu trách nhiệm trả Vì công nợ chung của vợ chồng nhưng Tòa án lại không tuyên nghĩa vụ chịu án phí về phần công nợ chung của vợ chồng là vi phạm khoản 6 Điều 27 pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.

         Các vi phạm nêu trên của Tòa án nhân dân đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà c và của cộng đồng xã hội vì lệ phí, án phí Tòa án cũng là một trong nhữngnguồn thu của Ngân sách nhà nước. Vi phạm nêu trên của Tòa án nhân dân cần phải được nghiêm túc khắc phục và loại bỏ triệt để trong quá trình giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình.

                  

Từ các quyết định và bản án cụ thể nêu trên, Phòng 9-Viện; Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông báo đến Viện Kiểm sát. nhân dân các huyện và thành phố Nam Định biết, tham khảo và rút kinh nghiệm chung trong công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân cùng cấp.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi