Kiến nghị vi phạm về việc ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử

Qua công tác thực hành quyên công tố, kiểm sát xét xử đôi với các vụ án hình sự tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thấy một số Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn để xảy ra vi phạm có tính phổ biến trong việc ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, cụ thể như sau:

Việc ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử của các Thẩm phán được phận công chủ tọa phiên tòa đối với một số vụ án hình sự sơ thẩm về ma túy theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự bắt buộc phải có Luật sư bào chữa cho bị cáo (có danh sách kèm theo). Tại phần nội dung “Những ngưòi tham gia tố tụng” của quyết định không ghi đích danh họ tên của người bào chữa theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mà chỉ ghi: “ Luật sư bào chữa cho bị cáo.. rồi để trống; đồng thời tại phần “Nơi nhận” của quyết định không có thành phần người nhận là Người bào chữa. Dẫn đến một số vụ án đến ngày xét xử Luật sư bào chữa không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử nên không có mặt tại phiên tòa hoặc Luật sư bào chữa có đơn xin hoãn phiên tòa; ví dụ như trường hợp vụ án Lê Văn Dương cùng đồng phạm, bị truy tố về các tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và: “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự. Khi Luật sư Đinh Đức Trung (thuộc Công ty luật TNHH Trường An Hưng) tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Hữu Mạnh nhận được Giấy chứng nhận bào chữa thì thời gian chỉ còn 03 (ba) ngày nữa là đến ngày mở phiên tòa. Do không đảm bảo về thời hạn theo luật định để nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị cho việc bào chữa tại phiên tòa nên Luật sư Trung đã có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngày 10 tháng 6 năm 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định hoãn phiên tòa số 39/2016/QĐ-TA.

Việc ban hành các quyết định nêu trên của Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa đã vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 178 và khoản 1 Điều 182 của Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Khoản 7 Điều 178 quy định: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ:

  1. ...

7. Họ tên người bào chữa, nếu có;

+ Khoản 1 Điều 182 quy định:

  1.    Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được giao cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa chậm nhất là mười ngày trước khi mở phiên tòa. ”

     Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về việc ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, khắc phục trường hợp phải hoãn phiên tòa vì lý do Luật sư bào chữa không nhận được hoặc nhận chậm quyết định đưa vụ án ra xét xử. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, chỉ đạo các Thẩm phán khăc phục vi phạm nêu trên trong thời gian tới và thông báo kết quả đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật./

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi