Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật

-   Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-   Căn cứ Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết sơ thẩm, phúc thẩm các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận thấy, thời gian qua Tòa án nhân dân cấp huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án từ khâu thụ lý đến khi xét xử, đảm bảo đúng hạn luật định, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Tuy nhiên, vẫn còn môt số Tòa án nhân dân cấp huyện vi pham về thời hạn gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cùng cấp cụ thể vi phạm các điều:

-    Về thời hạn gửi thông báo thụ lý quy định tại khoản 1 Điều 196 của BLTTDS năm 2015: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án...

-   Theo quy định tại khoản 1 Điều 212 BLTTDS năm 2015: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp ”

-  Theo quy định tại khoản 2 Điều 214 BLTTDS năm 2015: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự,Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp”.

-    Theo quy định khoản 3 Điều 217 BLTTDS năm 2015: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyêt định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cũng cấp.

-    Theo quy định tại khoản 2 Điều 220 BLTTDS năm 2015: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì trong thời gian qua một số đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đã vi phạm về thời hạn gửi các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cụ thể (có danh sách kèm theo):

+ Tòa án nhân dân huyện Châu Thành có 58 thông báo thụ lý gửi trễ hạn luật định cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành từ 02 ngày đến 02 tháng 06 ngày.

+ Tòa án nhân dân huyện Lai Vung có 13 thông báo thụ lý, quyết định gửi trễ hạn luật định cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Lai Vung từ 02 ngày đến 14 ngày.

 

Để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và khắc phục vi phạm trên. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp có biện pháp chỉ đạo đối với Tòa án nhân dân cấp huyện đảm bảo thời hạn gửi văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát cùng cấp đúng hạn luật định./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi