Kiến nghị tổng hợp các vi phạm trong tổ chức thi hành án

Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 12, Điều 23, Điều 159 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 884/VKSTC-V11 ngày 16/03/2016 của Vụ 11-Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung: Yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rút toàn bộ hồ sơ thi hành án Quyết đinh 09/QĐKDTM-ST ngày 31/5/2012 của Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (hồ sơ gốc) hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn tổ chức thi hành án để báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trả lời đơn khiếu nại khẩn cấp của bà Trần Thị Bích Liên. Ngày 22/03/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn có công văn số 142/TC/VKS-KSTHA yêu cầu Chi Cục THADS huyện Hóc Môn cung cấp hồ sơ, tài liệu thi hành án vụ việc nêu trên theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chi Minh.

Qua kiểm sát hồ sơ vụ việc nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 354/VKS-P11 ngày 17/05/2016 báo cáo kết quả kiểm sát hồ sơ đồng thời nêu rõ những vi phạm của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án để Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét xử lý. Ngày 13/07/2016, Vụ 11- Viện kiểm sát nhân dân tối cao có công văn số 2717/VKSTC-V11 yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn yêu cầu khắc phục vi phạm, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Theo nội dung Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 09/2012/KDTM-ST ngày 31/05/2012 của Tòa án nhân dân quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 31/QĐ-CCTHA ngày 28/09/2012 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn- Tp. Hồ Chí Minh có nội dung: “Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại V.A.T có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Sài Gòn số tiền gốc, lãi tính đến ngày 22/05/2012 là 8.474.993.964 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng. Kể từ ngày 23/05/2012 tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh trên số nợ gốc chưa hoàn trả theo mức lãi suất nợ quá hạn 28,2% năm cho đến khi trả hết số nợ trên.

Đến thời hạn trả nợ nếu công ty Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại V.A.T không trả cho Ngân hàng TMCP Việt Á số tiền nêu trên thì tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 18 và thửa đất số 915, tờ bản đồ số 20. Tọa lạc tại xã Tân Xuân (nay là xã Trung Chánh) huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận QSDĐ số S952844, vào sổ cấp giấy số 1825/QSDĐ do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 24/01/2002 (theo hợp đồng thế chấp tài sản số 172/VAB-SG/TCBLBĐS ngày 27/9/2010...) sẽ được cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi để thi hành án.

Quá trình tổ chức thi hành án:

Do Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại V.A.T không thực hiện nghĩa vụ thi hành án, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 15/QĐ-CCTHA ngày 02/12/2013 và tiến hành kê biên tài sản bảo lãnh thế chấp của bà Trần Thị Tho, tài sản kê biên gồm:

-       Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền vói đất tại địa chỉ số 24/3c Quốc lộ 22 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thuộc một phần thửa đất số 915, tờ bản đồ số 20, xã Trung Chánh (trước là xã Tân Xuân), huyện Hóc Môn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S952844, vào sổ cấp. giấy số 1825/QSDĐ do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 24/01/2002 cho bà Trần Thị Tho.

-      Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 18, xã Trung Chánh (trước là xã Tân Xuân), huyện Hóc Môn (địa chỉ: 53/6 Đồng Tâm, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S952844, vào sổ cấp giấy số 1825/QSDĐ do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 24/01/2002 cho bà Trần Thị Tho .

Sau khi kê biên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đã ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đẩu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh: số 197 ngày 17/9/2014 và họp đồng sửa đổi hợp đồng bán đấu giá lần thứ 1 ngày 11/12/2014, lần thứ 2 ngày 12/3/2015, lần thứ 3 ngày 15/5/2015 và lần 4 ngày 22/10/2015 giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn.

Ngày 04/12/2015, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành bán đấu giá công khai tài sản bảo lãnh thế chấp của bà Trần Thị Tho, kết quả đấu giá cụ thể như sau:

+ Ông Nguyễn Đức Nhượng, địa chỉ 9/4C ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn là người mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 24/3c Quốc Lộ 22 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thuộc một phần thửa đất số 915, tờ bản đồ số 20, xã Trung Chánh (trước là xã Tân Xuân), huyện Hóc Môn với giá 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

+ Ông Nguyễn Văn Sỹ, địa chỉ: 263 Tân Sơn phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là người mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 18, xã Trung Chánh (trước là xã Tân Xuân), huyện Hóc Môn (địa chỉ: 53/6 Đồng Tâm, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) với giá 5.130.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm ba mươi triệu đồng).

Người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua trúng đấu giá tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn và Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tp Hồ Chí Minh đã chuyển tiền về thi hành án tổng cộng là 7.899.540.000 đồng, Trung tâm đang giữ số tiền 230.460.000 đồng.

Do các đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan không đồng ý giao tài sản cho người mua trúng đấu giá nên ngày 22/03/2016, Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế giao quyền sử dụng đất số 74, 75/QĐ-CCTHADS và dự trù chi phí cưỡng chế THA.

Qua nghiên cứu quá trình tổ chức thi hành án vụ, việc nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy có nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng, cụ thể như sau:

-    Theo nội dung biên bản giải quyết THA ngày 28/11/2012 với bà Trần Thị Bích Liên - Giám đốc và biên bản xác minh điều kiện THA ngày 28/11/2012 tại phòng Kinh tế, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có nội dung: Dự án chợ Trung tâm Tp. Bảo Lộc mà Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại V.A.T làm chủ đầu tư .. .tiến độ xây dựng đã đạt khoảng 95% và số vốn đã đầu tư vào dự án khoảng 110 tỷ đồng. Biên bản làm việc ngày 27/12/2013, ông Vương A Tỷ (chồng bà Liên) trình bày:...Công ty TNHH XD -DV- TM V.A.T có mở tài khoản tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc (BIDV) và Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc (Viettin)”.

-     Theo Đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 06/01/2016 của bà Trần Thị Bích Liên trình bày:... hiện nay tài sản của Công ty TNHH V.A.T có nguồn thu từ việc bán và cho thuê quầy sạp cùng với các dịch vụ khác tại chợ trung tâm Bảo Lộc lên tới 280 tỉ đồng... Tài sản của Công ty thừa khả năng trả cho Ngân hàng TMCP Việt Á.

Như vậy, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại V.A.T có tài sản đảm bảo thi hành án cho Ngân hàng TMCP Việt Á. Tuy nhiên, quá trình thi hành án Chấp hành viên đã thiếu trách nhiệm không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của Công ty tại các Cơ quan chức năng, không áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án để thu hồi, xử lý tài sản của Công ty V.A.T mà tiến hành kê biên xử lý tài sản của người bảo lãnh là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

2,                 Tại biên bản xác minh điều kiệnTHA ngày 01/11/2013 tại thửa đất số 915, tờ bản đồ số 20 xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh có nội dung: Tài sản bảo lãnh thế chấp của bà Trần Thị Tho bảo lãnh cho Công ty TNHH V.A.T là quyền sử dụng đất số 915 tờ bản đồ số 20 xã Trung Chánh, trên quyền sử dụng đất này có một nhà xưởng... khoảng 600 m2, nhà xưởng này bà Tho xây dựng khoảng năm 2002, việc xây dựng là không phép(không thế chấp nhà xưởng). Quyền sử dụng đất và nhà xưởng trên quyền sử dụng đất này hiện nay có địa chỉ tại số 24/3 c quốc lộ 22, lô 10, ấp Trung Chánh 02 xã Trung Chánh huyện Hóc Môn, hiện nay bà Tho đang cho thuê.

Ngày 22/07/2014, Chấp hành viên có Công văn số 1176/VC-CCTHA về việc lựa chọn phương thức phát mãi tài sản gửi Ngân hàng TMCP Việt Á có nội dung: Thửa đất số 915, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại số 24/3c Quốc lộ 22, ấp Trung Chánh 02, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn và Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại 53/6 đường Đồng Tâm, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Hai thửa đất nêu trên chung một GCNQSDĐ nhưng vị trí tọa lạc lại ở 02 vị trí khác nhau. Do đó đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Á có văn bản trong việc gộp 02 thửa đất làm 01 hoặc tách làm 2 tài sản khác nhau khi Cơ quan THA tiến hành ký hợp đồng ủy quyền, đưa tài sản ra phát mãi THA.

Tại Công văn số 2250/TTĐG ngày 27/08/2014 của Trung tâm DV bán đấu giá tài sản đề nghị bổ túc hồ sơ bán đấu giá có nội dung: về quyền sử dụng 1.306,6 m2 đất nông nghiệp thuộc một phần thửa 92-1, tờ bản đồ số 31, bộ địa chính xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (tài liệu năm 2005) và tài sản gắn liền trên đất: …đề nghị Chi Cục THADS huyện Hóc Môn bổ túc cho Trung tâm văn bản xác minh phần xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu của ai, có đủ điều kiện để công nhận quyền sở hữu phần xây dựng trên đất hay không và Quyền sử dụng đất 1.879,5 m2 thuộc thửa 5-1, tờ bản đồ số 25, bộ địa chính xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (tài liệu năm 2005) và tài sản gắn liền trên đất.

Ngoài ra, theo chứng thư thẩm định giá số 09280814/CT-TV ngày 03/06/2014 của Công ty CP định giá và đầu tư KDBĐS Thịnh Vượng thì QSDĐ 1,879,5 m2 trong đó có 1.679,5 m2 đất nông nghiệp và 200m2 đất ở, tuy nhiên căn cứ theo GCNQSDĐ số 1825/QSDĐ ngày 24/01/2002 của UBND huyện Hóc Môn cấp thì không thể hiện được công nhận 200 m2 đất ở. Vì vậy, đề nghị Chi CTHADS huyện Hóc Môn bổ túc cho trung tâm văn bản pháp lý về việc đã chuyển đổi 200m2 thành đất ở.

Chấp hành viên không có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng (Phòng quản lý đô thị, phòng xây dựng) làm rõ việc xử lý như thế nào đối với tài sản là nhà xưởng trên đất (tài sản không thê chấp) do bà Trần Thị Tho tự xây dựng từ năm 2002 khi có người mua trúng đấu giá, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc để xây dựng nhà xưởng không phép; không yêu cầu cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên & Môi trường thuộc Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn trả lời về việc tại sao hai thửa đất khác nhau, tờ bản đồ khác nhau và có vị trí cách xa nhau lại cấp chung một giấy chứng nhận QSDĐ. Trường hợp người mua trúng đấu giá tài sản thi có được cấp giấy chứng nhận, sang tên hay không và cũng không có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng giải thích, làm rõ phân diện tích đã chuyển đổi 200m2 đất ruộng thành đất ở theo yêu cầu của Trung tâm bán đấu giá tài sản; chưa lập bản vẽ hiện trạng có xác nhận nội nghiệp của cơ quan chuyên môn trước khi kê biên; biên bản kê biên không ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, Vi phạm Điều 44, khoản 3 Điều 111 Luật THADS năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

-   Khi giảm giá tài sản không cho các đương sự thỏa thuận, thống nhất mức giảm giá theo quy định tại Điều 104 Luật THADS. Tài sản sau khi giảm giá ở lần 1, lần 02 mới thực hiện việc niêm yết, thông báo bán đấu giá lần đầu thì Chấp hành viên đã thực hiện việc ra quyết định giảm giá tài sản, vi phạm Điều 17a Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ.

Điều 17a Nghị đinh 125/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: trong trường họp sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá...thì Chấp hành viên ra Quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá.

-  Ra quyết định hoãn không đúng thời gian theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật THADS và tác nghiệp thi hành án trong thời gian hoãn thi hành án.

-    Ngày 15/06/2015, Chi CTHADS huyện Hóc Môn có công văn số 1057/CV- CCTHA gửi trung tâm bán đấu giá tài sản Tp.Hồ Chí Minh về việc tạm dừng việc bán đấu giá tài sản (do Ngân hàng TMCP Việt Á có đơn xin tạm hoãn), ngày 17/06/2015,Trung tâm bán đấu giá tài sản có thông báo số 1452/TTĐG thông báo không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Đến ngày 05/10/2015 Chấp hành viên ra Thông báo số 1951/TB-CTHA về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá (ừên cơ sở thông báo số 1452/TTĐG ngày 17/06/2015) đồng thời lấy thông báo số 1452/TTĐG làm cơ sở ra Quyết định giảm giá tài sản là không đúng quy định của pháp luật.

- Ra văn bản giải tỏa ngăn chặn khi chưa có văn bản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo khách hàng đã nộp đủ tiền thi hành án.

Từ những vi phạm, thiếu sót nêu trên nhận thấy việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục THA theo đúng quy định của pháp luật, ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thiếu căn cứ, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự.

Bởi các lẽ trên.

KIẾN NGHỊ

Để chấn chỉnh, khắc phục các thiếu, sót, vi phạm nêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Môn chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong tổ chức thi hành án như đã nêu trên. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thi hành án theo quy định, của pháp luật.

    Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng của Chấp hành viên và tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo kết quả thực hiện đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi