Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiếm sát thi hành án dân sự Quý IV/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chương trình công tác số 07/VKSTC-V11 ngày 07/01/2016 của Vụ kiểm sát thi hành án dân sự; Chương trình công tác số 22/CTr-P11 ngày 21/1/2016 của Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố cụ thể thông qua công tác kiểm sát xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (P11), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thấy còn có một số thiếu sót, tồn tại cần thông báo để Viện kiểm sát các huyện thành phố nghiên cứu rút kinh nghiệm.

1. Nội dung vụ việc:

Ngày 19/7/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng sơn nhận được Quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự số 11 ngày 05/7/2016, của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đối với Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1960, địa chỉ thôn Phiêng Luông, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 59/2010/HSST ngày 29/9/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, xử phạt Nguyễn Văn Hoan 20 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước Nguyễn Văn Hoan phải thi hành là 10.200.000đ

Ngày 24/11/2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định thi hành án số 109/QĐ-THA và ra Quyết định ủy thác số 70/QĐ-UTTHA ngày 08/4/2011 cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Tràng Định thi hành khoản tiền nêu trên. Ngày 14/4/2011, Chi cục Thi hành án huyện Tràng Định ban hành Quyết định thi hành án số 66/QĐ-THA, quá trình thực hiện Nguyễn Văn Hoan đã thi hành được tổng số tiền 1.360.000đ; số tiền còn phải thi hành 8.840.000đồng.

Ngày 08/06/2016 Chi cục thi hành án dân sự huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 61/CV-CCTHA đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định xem xét giảm nghĩa vụ thi hành án về khoản tiền thu nộp ngân sách đối với Nguyễn Văn Hoan số tiền 2.840.000đồng. Ngày 15/06/2016 Viện kiểm sát huyện Tràng Đinh tỉnh Lạng Sơn có công văn số 253/CV-VKS nhất trí đề nghị của Chi cục thi hành án dân sự đồng thời chuyển hồ sơ sang Tòa án để đề nghị xét giảm nghĩa vụ thi hành án đối với Nguyễn Văn Hoan.

Ngày 05/07/2016 Tòa án nhân dân huyện Tràng Định mở phiên họp xét giảm, tại phiên họp Kiểm sát viên nhất trí đề nghị của Tòa án xét giảm khoản tiền 2.840.000 đồng. Tòa án nhân dân huyện Tràng Định căn cứ vào điểm a, khoản 3, 4, Điều 61; Điều 62; Điều 63 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bồ sung năm 2014; Căn cứ Điều 2; Điều 6 Thông tư liên tịch số 12/ 2015/TTLT/BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC, ngày 15/9/2015 hướng dẫn xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, quyết định cho Nguyễn Văn Hoan được giảm số tiền là 2.840.000 đồng.

Sau khi nhận được Quyết định giảm thi hành án khoản nộp ngân sách nhà nước, của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định đối với Nguyễn Văn Hoan, Phòng nghiệp vụ (P11) thấy số tiền Nguyễn Văn Hoan còn phải thi hành là 8.840.000 đồng, không đủ điều kiện về phần nghĩa vụ còn lại thuộc diện được xét giảm, vì theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 61 Luật thi hành án dân sự, phần nghĩa vụ còn lại phải là từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng .

Việc Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, quyết định cho giảm nghĩa vụ thi hành án phần dân sự đối với khoản tiền8ế840.000 đồng của Nguyễn Văn Hoan là không có căn cứ, vi phạm về điều kiện xét giảm nghĩa vụ thi hành án.

Ngày 28/7/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm số 58/KSTHADS-QĐ đề nghị hủy Quyết định số 11/2016/QĐGTHA ngày 05/7/2016 của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định.

Đối với hồ sơ xét giảm khoản thu nộp ngân sách của Nguyễn Văn Hoan, tài liệu trong hồ sơ chưa phản ánh đầy đủ theo quy định để làm căn cứ xét giảm, thể hiện tại vãn bản số 70/XN-NK ngày 30/6/2016 về việc phối hợp thi hành án dân sự, Trại giạm Nịnh Khánh không xác nhận nội dung trong quá trình hành án phạt tù, phạm nhân Nguyễn Văn Hoan có thuộc trường họp lập công lớn hay không, nhưng văn bản không thể hiện. Chưa đúng với quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 9 của thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 22/8/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên họp phúc thẩm giải quyết kháng nghị, kết quả Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, hủy toàn bộ quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự số 11/2016/QĐ-GTHA ngày 05/7/2016 của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định về việc giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu, nộp ngân sách nhà nước đối với Nguyễn Văn Hoan.

Qua vụ việc nêu trên thấy Kiểm sát viên được phân công chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc, chưa nắm vững các quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, nên để Tòa án ban hành quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách đối với Nguyễn Văn Hoan không đúng quy định pháp luật nhưng Kiểm sát viên không phát hiện được.

2. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt kết quả, đề nghị các Kiểm sát viên được phân công cần nghiên cứu kỹ đối với từng hồ sơ, vụ việc cụ thể, trên cơ sở đó đối chiếu với các quy định của pháp luật, để làm căn cứ giải quyết đúng quy định. Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa đối với khâu công tác này. Lưu ý: Viện kiểm sát nhân dân khi nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị xét miễn giảm do cơ quan thi hành án chuyển đến, sau khi nghiên cứu hồ sơ thấy có đủ căn cứ để xét giảm, Viện kiểm sát ban hành văn bản nhất trí với đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án gửi cơ quan thi hành án, đồng thời chuyển văn bản nhất trí xét miễn, giảm đó cho phòng nghiệp vụ một bản theo Quy chế của Ngành để quản lý, theo dõi.

Để công tác kiểm sát xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Phòng 11- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo nội dung cần rút kinh nghiệm, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, thực hiện./.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi