Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với vụ án hành chính

Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với vụ án hành chính

Qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thấy cần thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị, thành phố để rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác kiểm sát xét xử các vụ án hành chính.

  1.    Nội dung và quá trình giải quyết vụ án:

*   Người khởi kiện: 1/ Ông Nguyễn Văn Đực, sinh năm 1947;

2/ Bà Nguyễn Thị Tròn, sinh năm 1945;

3/ Bà Nguyễn Thị Thọi, sinh năm 1939;

4/ Người thừa kế quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Khoai, sinh năm 1938 (chết ngày 05/12/2014):

-     Vợ ông Khoai: Lâm Thị Khen sinh năm 1944, ngụ: ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

-    Con ông Khoai:

+ Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1963, ngụ: ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

+ Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1971, ngụ: khóm 1, phường All Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

(Bà Khen, chị Thu ủy quyền cho anh Nguyễn Văn Cưòng).

5/ Bà Nguyễn Thị Mức, sinh năm 1950;

Địa chỉ: ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng

Tháp.

* Người bị kiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Trịnh Văn Thảo, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự (văn bản ủy quyền ngày 26/3/2014).

Địa chỉ: ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

*   Người có quyn li, nghĩa vụ liên quan: 6 người

*   1. Nội dung:

Cụ Nguyễn Văn Tất (chết ngày 06/5/2013 ) và cụ Nguyễn Thị Rở (chết ngày 05/3/2010) có 6 người con là Nguyễn Văn Khoai (chết ngày 05/12/2014) có vợ là Lâm Thị Khen, con là Nguvễn Thị Thu, Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Văn Lang (chết ngày 04/4/2008), vợ là Nguyễn Thị Thợi (có 05 người c0n là Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Văn Trúc, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Hùm), Nguyễn Thị Tròn, Nguyễn Văn Đực, Nguyễn Thị Mức và Nguyễn Văn Đức (chết nsày 16/5/2010) vợ là Lê Thị Tám có 05 người con là Nguyễn Thị Tiền, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim và Nguyễn Thị Loan. Phần đất 5.129,6m2 thuộc một phần thửa 511, t bản đồ số 3, thửa số 8, tờ bản đồ số 15 có nguồn gốc là của ông bà cụ Tất và cụ Rở để lại cho hai cụ quản lý sử dụng, ông Đức và bà Tám là con và dâu cùng sống chung với hai cụ và cùng canh tác phần đất trên. Năm 2010 cụ Rở chết, vài tháng sau thì ông Đức chết nên bà Tám mang phần đất trên cho Võ Văn Tâm và Phan Văn Tùng thuê.

Tháng 6/2012 ông Đực, bà Tròn, bà Mức, bà Thợi, ông Khoai vào phân chia đất làm 6 phần: ông Đực 1.127,8m2; bà Tròn 1.120,lm2; bà Mức 977,2m2; bà Thợi 930, 6m2; ông Khoai 973,9m2; còn lại 947,4m2 bà Tám canh tác.

Bà Tám khiếu nại, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự ra Quyết định số 1056 ngày 08/02/2013 buộc ông Đực, ông Khoai, bà Tròn, bà Thợi, bà Mức phải giao trả lại diện tích đất trên cho bà Tám, do hộ bà Tám sử dụng ổn định lâu dài. Do không đồng ý với quyết định trên nên các ông bà trên khiếu nại. Ngày 24/9/2013 Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định số 166 chuẩn y Quyết định 1056. Các ông bà trên khiếu kiện quyết định hành chính.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 24/6/2014 của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự tuyên xử:

- Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Khoai, ông Nguyễn Văn Đực. bà Nguyễn Thị Thợi, bà Nguyễn Thị Tròn và bà Nguyễn Thị Mức yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 1056/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hng Ngự.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, thời hạn kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thm,

Ngày 30/6/2014, ông Nguyễn Văn Đực, bà Nguyễn Thị Mức, bà Nguyễn Thị Thợi, bà Nguyn Thị Tròn, ông Nguyễn Văn Khoai kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 24/6/2014 của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, yêu cầu hủy Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

  1.    Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Người khởi kiện, người bị kiện và người liên quan đều khẳng định nguồn gốc đất tranh chấp là của ông-bà cụ Tất và cụ Rở để lại cho các cụ sử dụng và sau này khi các cụ già yếu thì ông Đức và bà Tám sử dụng. Thực tế trên sổ mục kê địa chính (tức là so đăng ký ruộng đất) thì thửa đất 511 diện tích 6.334m2 là do cụ Nguyễn Văn Tất đứng tên, đất này sử dụng từ trước đến nay không đưa và diện tích cải tạo ha thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.

Tại khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chng nhận quyền sử dựng đất...

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, s địa chính.

Như vậy nếu được cấp quyền sử dụng đất thì người được cấp sẽ là cụ Tất và cụ Tất có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật đất đai quy định. Tuy nhiên tại thời điểm giải quyết tranh chấp giữa ông Đực, ông Khoai, bà Tròn, bà Thợi, bà Mức với bà Tám cho đến khi ra quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 thì cụ Tất vẫn còn sống nhưng UBND đã không đưa cụ Tất vào tham gia để giải quyết mà buộc những người khởi kiện trả đất cho bà Tám là làm thiệt thòi quyền lợi của cụ Tất. Mặt khác, tại thời điểm này cụ Rở là người sử dụng chung phần đất trên với cụ Tất đã chết, đã phát sinh thừa kế quyền sử đụng đất, nếu giải quyết thì những người khởi kiện là người thừa kế hợp pháp của cụ Rở. Bản án sơ thẩm chấp nhận việc người bị kiện lấy căn cứ tại Điều 161 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP là bà Tám là người sử dụng đất ổn định lâu dài để buộc những người khởi kiện trả đất và bác yêu cầu của người khởi kiện là chưa đủ căn cứ.

Từ những phân tích trên, xét thấy tòa án cấp sơ thẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn Khoai, ông Nguyễn Văn Đực, bà Nguyễn Thị Thợi, bà Nguyễn Thị Tròn và bà Nguyễn Thị Mức là chưa phù hp, chấp nhận kháng cáo của ông Đực, bà Tròn, bà Thợi, bà Mức, người thừa kế của ông Khoai là bà Khen, anh Cường, chị Thu, sửa bản án sơ thm, hủy quyết định sổ 1056/QĐ-UBND, ngày 08/02/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự là phù họp với khoản 2 Điều 205 Luật tố tụng hành chính.

Do Quyết định 1056/QĐ-UBND bị hủy nên Quyết định 166/QĐ_UBND, ngày 24/9/2013 giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chuẩn y Quyết định 1056/QĐ-UBND cũng không phù hợp nên hủy quyết định 166.

Trên đây là thông báo rút kinh nghiệm trong kim sát xét xử án hành chính, Viện tỉnh xin thông báo để các Viện kiểm sát huyện, thị, thành phố nghiên cu t kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lưng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi