Thông báo rút kinh nghiệm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 18/12/2013, Tòa hình sự - Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Lữ Thị Liên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 20/5/2014, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Thông báo số 275/TB-VKSTC-V3 rút kinh nghiệm vụ án, nội dung như sau:

1.Nội dung và quá trình giải quyết vụ án (theo bản án sơ thẩm):

Từ giữa năm 2007 đến tháng 8/2008, Nguyễn Thị Vy cùng chồng là Nguyn Ngọc San đã dùng thủ đoạn mượn Giấy chứng nhận quyền s dụng đất của nhiu người đ chứng minh tài sản thành lập Công ty. Sau đó, lập hồ sơ gi đem đến Ngân hàng VPBank chi nhánh Phú Thọ và Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ thế chấp để vay hơn 8 tỷ đồng .

L Thị Liên và chồng là ông Hà Văn San có mảnh đất 142.4m2 ở khu 6A phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tháng 1/2001, Lữ Thị Liên bán cho ông Phan Văn Hòa 71,7m2 đất trong mảnh đất trên với giá 20 triệu đồng, hai bên đã viết giấy biên nhận mua bán đất nhưng chưa làm th tục chuyển quyền sử dụng đất. Năm 2007, Nguyễn Thị Vy (là bạn làm ăn với Liên) hỏi mượn giấy Chứng nhận quvền sử đất của vợ chồng Liên để thế chấp tại Ngân hàng, hàng tháng Vy sẽ trả cho Liên 2.000.000đồng, Liên không cho chng là ông Hà Văn San biết. Tháng 6/2007, Liên giao s đỏ cho Vy (cả diện tích Liên đã bán cho ông Hòa) đ làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng VPBank dưới tên Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Việt Trung (là con trai và con dâu Vy), Vy đã giả chữ ký của ông Hà Văn San trong hồ sơ vay vốn. Sau đó, Liên và Vy đến U ban nhân dân phường Nông Trang làm thủ tục chứng thực hồ sơ thế chấp tài sn. Do thủ tục này yêu cầu phải có mặt ông Hà Văn San (chồng Liên). Liên và Vy đã bàn nhau gọi anh Nguyễn Ngọc San là chồng Vy gọi điện cho cán hộ Tư pháp phường nói dối ông Hà Văn San đi công tác, xin cho nợ lúc khác ký. Biết Nguyễn Thị Hồng, cán bộ thm định tài sản của Ngân hàng mới vào làm nên Vy và Liên đã dẫn chị Lý đến thm định nhà bà Nguyễn Thị Thu vì nhà bà Thu có giá trị lớn hơn tài sản của Liên để Ngân hàng duyệt cho Vy được vay 922.000.0000 đồng. Quá trình sử dụng nguồn vốn trên Vy đã trả lãi cho Liên được 83.511.923 đồng, còn 922.000.000 đồng tiền gốc Vy mất kh năng thanh toán.

Tại bn án hình sự sơ thẩm số 37/2010/HSST ngày 23/9/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; đim b, p khoản 2 Điều 46: Điều 20; Điều 53 Bộ luật hình sự xử phạt L Thị Liên 05 năm tù về tội "Lừa đo chiếm đoạt tài sản", về phần xử lý vật chứng: Áp dụng khon 2 Điu 76 Bộ luật t tụng hình sự tr lại cho ông Phan Văn Hòa 71,7m2 quyền s dụng đất nằm trong Giấy chứng nhận quyền s dụng đất số W 654076 mang tên L Thị Liên, số đất còn lại được tạm giữ để bo đảm thi hành án cho Ngân hàng VPBank chi nhánh Phú Thọ; ông Phan Văn Hòa có trách nhiệm xuất trình giấy tờ mua bán quyền sử dụng đất với Cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thm quyền đ làm th tục chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật. Bản án này còn xử phạt các bị cáo khác và các bị cáo này không khiếu nại về bản án.

Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử thẩm, ngày 05/3/2013, ông Hà Văn San chồng bị cáo L Thị Liên gửi đơn khiếu nại giám đốc thm phần đt liên quan đến ông trong diện tích đất mang tên L Thị Liên mà Tòa án tuyên phần trong dân sự.

Ngày 18/10/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có kháng nghị giám đốc thẩm số 32/2013/KN - HS đề nghị Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thm hủy Bản án hình sự sơ thm số 37/HSST/2010 ngày 23/9/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về phần quyết định xử lý vật chứng cụ thể là: Hy phần "Trả lại cho ông Phan Văn Hòa 71,7 m2 quyền s dụng đt nm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 654076 mang tên L Thị Liên, số đất còn lại được tạm giữ để đảm bo thi hành án cho Ngân hàng VPBank chi nhánh Phú Thọ. Ông Phan Văn Hòa có trách nhiệm xuất trình giấy tờ mua bán quyn sử dụng đt với Cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thm quyn đ làm thủ tục chuyn quyn sử dụng đt theo qui định cua pháp luật đđiều tra lại.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 35/2013/HS- GĐT ngày 18/12/2013, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định chp nhận kháng nghị

         2. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Tòa án cp sơ thm xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án chưa chính xác dẫn đến vi phạm trong việc xử lý vật chứng qui định tại Điu 76 Bộ luật tố tụng hình sự cụ thể như sau:

Tha đất số 137 tờ bản đồ số 10 có diện tích 142.4m2 ở khu 6A phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 654076 cho Lữ Thị Liên và chồng là ông Hà Văn San. Tháng 1/2001, Lữ Thị Liên đã bán 71,7 m2 trong tổng số diện tích đất trên cho ông Phan Văn Hòa nhưng chưa sang tên, sau đó L Thị Liên đã giả mạo chữ ký của chồng là ông Hà Văn San vào giấy tờ mua bán đất. Đến tháng 6/2007, Liên và Vy lại giả mạo ch ký của ông Hà Văn San vào Hp đng thế chp đ lừa đảo thế chấp vay tiền của Ngân hàng VPBank chi nhánh Phú Thọ. Trong quá trình điều tra, ông Hà Văn San cho rằng ch ký trong giy tờ mua bán đt với ông Hòa là do Liên giả mạo, không phải ch ký của ông và ông không ký. Nhưng Cơ quan điều tra không giám định chữ ký của ông ở giấy tờ mua bán đất với ông Phan Văn Hòa mà chi giám định ch ký cua ông trong hợp đông thế chp với Ngân hàng và xác định đó là chữ ký giả. Tại phiên tòa sơ thm. Hội đồng xét xử không đề cập đến tranh chấp diện tích đất giữa ông Hòa với vợ chồng L Thị Liên nhưng lại quyết định tr 71,7m2 đất cho ông Hòa và kê biên phần đất còn lại là không đúng.

L Thị Liên và ông Hà Văn San là vợ chồng có hai con chung lớn sinh 1988, bé sinh 1995. Do vậy, toàn bộ diện tích đất 142.4m2 đất trên là tài sản chung ca hai vợ chồng L Thị Liên và ông Hà Văn San trong thời kỳ hôn nhân. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không xác định ông Hà Văn San là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đối với tài sản chung là không đúng dẫn đến quyết định tạm giữ số đất còn lại ca Lữ Thị Liên và ông Hà Văn San đ đảm bảo thi hành án là ảnh hưởng đến quyn lợi hp pháp của ông Hà Văn San.

 

Vụ Thực hành quyền công t và kim sát xét xử hình sự thông báo đViện kim sát địa phương nghiên cứu rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao cht lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự./.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi