Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 năm 2019 phát hành tháng 6 năm 2019

Tạp chí Khoa học Kiểm sát là cơ quan báo chí của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, là diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát. Ngoài các số Tạp chí định kỳ được xuất bản 2 tháng một số với những bài viết chất lượng, cập nhật, mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho bạn đọc, từ năm 2019, Tạp chí sẽ phát hành thêm 02 số Chuyên đề với những nội dung chuyên sâu.

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số Chuyên đề 1 năm 2019 phát hành tháng 6 năm 2019 với Chủ đề: Tội phạm xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phụ nữ và trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách bao gồm 9 bài viết của các Nhà khoa học có uy tín. Kính mời quý độc giả và bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt mua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban biên tập (giới thiệu)