Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06/2018 phát hành tháng 12 năm 2018

Tạp chí Khoa học Kiểm sát là cơ quan báo chí của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, là diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát. Tạp chí được xuất bản 2 tháng một số với những bài viết chất lượng, cập nhật, mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho bạn đọc.

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06/2018 phát hành tháng 12 năm 2018 bao gồm 8 bài viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và 1 tin khoa học. Kính mời quý độc giả và bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt mua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban biên tập (giới thiệu)