Một số vấn đề về quyền yêu cầu khỏi tố vụ án hình sự của bị hại