Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Một số nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn miền Đông Nam bộ