Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến đường bộ của lực lượng cảnh sát hình sự công an Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp phòng ngừa