Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Những vướng mắc khi thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong thủ tục rút gọn và những kiến nghị, đề xuất